"หมอศุภกิจ"แจงกำลังจี้ ขอข้อมูลทดลองวัคซีนจาก"ซิโนแวกซ์" หลังเกิดกระแสไม่มั่นใจประสิทธิภาพ


เพิ่มเพื่อน    

 

 

13ม.ค.64-ในการแถลงความคืบหน้า สถานการณ์โรคไวรัสโควิด19  ของกระทรวงสาธารณสุข มีการแถลงถึงปรเด็นประสิทธิภาพวัคซีนโควิด 19 ที่จะนำเข้าประเทศ  โดยนพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กล่าวถึง กระแสวิตกกังวลในประสิทธิภาพวัคซีนซิโนแว็กซ์ ของประเทศจีน ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่ เนื่องจาก ผลการทดลองระยะ 3  ในบราซิล ที่ประกาศโดยสถาบันบูตันตัน(Butantan Institute) ในบราซิล ที่ออกมาเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาระบุว่ามีประสิทธิภาพ 50.4  %  ส่งผลเกิดความไม่มั่นใจการนำเข้าซีคซิโนแวกซ์ ที่ไทยจะนำเข้ามา 2 ล้านโดสว่า  ขออธิบายความว่า ข้อมูลแถลงของสถาบันบูตันตัน ยังมีค่อนข้างจำกัด ขณะนี้ ทางไทยได้ขอข้อมูลโดยตรงจากซิโนแวกซ์ไปแล้่ว  และรอเขาตอบเป็นทางการว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดว่าคืออะไร นอกจากนี้ ในขั้นตอน การขอขึ้นทะเบียนที่กำลังดำเนินการทางเอกสาร กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)เขาต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็น ให้เราทราบ
 
อย่างไรก็ตาม การแถลงของทางสถาบันบูตันตัน ของบราซิล ได้ใช้คำว่า ภาพรวมประสิทธิภาพวัคซีนนี้ว่ามีระดับ  50%  หมายความว่าระหว่างคนที่ฉีด กับคนไม่ฉีด มีอัตราการติดเชื้อแตกต่างกัน ป้องกันไม่ให้ติดเชื้อเลยแม้แต่น้อยได้   50.4 %  ซึ่งทดลองนี้ เป็นการทดลองในพื้นที่การระบาดสูง  ผู้ที่เป็นอาสาสมัครทดลองส่วนใหญ่เป็นบุคคลากรทางการแพทย์ ซึ่งมีโอกาสความเสี่ยงในการติดเชื้่อมากกว่าคนปกติทั่วไป  แต่ทางสถาบันบูตันตัน ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกในเรื่องประสิทธิผล 78% เมื่อเทียบระหว่างคนที่ฉีด กับคนที่ไม่ได้ฉีด ในเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดอาการรุนแรงในคนที่ติดเชื้อ ไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจมีมากถึง 78% 


" คำถามนี้ ถ้าให้ม้่นใจต้องรอข้อมูลจากซิโนแวกซ์  ผมเรียนว่าไม่ว่าวัคซีนบริษัทใดที่มีผลทดลองเฟส 3 ออกมาแล้ว ล้วนแต่เป็นผลการทดลองในระยะต้นๆ ทั้งสิ้น การทดลองสมบูรณ์แบบเฟสของ  3 อาจต้องรอเป็นปีหรือปีครั้ง ขอเรียนอีกว่า ข้อดีของวัคซีนจีน คือ ใช้เทคโนโลยีรูปแบบเชื้อตาย ฉีดเข้าไปในร่างกาย เป็นการทำวัคซีนแบบดั้งเดิม ที่ปกติเคยทำกันในวัคซีนไรัสตับอักเสบบี หรือวัคซีนโรคโปลิโอ  เป็นเทคนิคที่เราคุ้นชิน ซึ่งประเทศจีนเอง ได้ฉีดให้ทหารและบุคคลากรทางการแพทย์ของเขาไปแล้วหลายแสนคน ไม่พบผลข้างเคียงที่น่าวิตก  เมื่อเทียบกับบางเจ้าวัคซีน ที่พบผลข้างเคียง สุดท้าย การที่เราจะเลือกวัคซีนไหน อยู่ที่ราคา  จำนวนที่มีให้เรา   บางอันคุณภาพดี แต่ให้เราได้ปลายปี เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาประกอบ  อีกประการ ถ้าองค์การอนามัยโลก กำหนดว่าถ้าวัคซีนใดมีประสิทธิภาพ  50% ขึ้นไป ถือว่าใช้ได้ และอาการไม่พึงประสงค์ต้องไม่มากก็ถือว่าใช้ได้    


ด้านนพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่าการขึ้นทะเบียน  อย.ดู 3เรื่อง คุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพ ว่าเพียงพอหรือไม่ ขณะนี้  อย.ได้ระดมผู้เชี่ยวชาญวัคซีนทุกคนในประเทศมาช่วยประเมินพิจารณาวัคซีนที่มาขอขึ้นทะเบียน เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการพิจารณาเร็วขึ้น  และเพื่อให้การประเมินเกิดขึ้นทุกด้าน ซึ่งตอนนี้มีวัคซีน 2 ราย ที่มายื่นขึ้นทะเบียน แต่ของซิโนแวกซ์ ข้อมูลอาจไม่ครบ แต่เนื่องจาก การระบาดของโควิด เป็นสถานการณ์เร่งด่วน เราจึงอนญาตให้บริษัท มายื่นข้อมูลทีละส่วนได้ และให้ผู้เชี่ยวชาญอ่านประเมินไปเรื่อยๆไก่อน 


นอกจากนี้ อย.ยังเปิดกว้างให้มีการนำเข้าวัคซีน แต่ผู้นำเข้าที่มายื่นขอขึ้นทะเบียน ต้องได้วัคซีนมาจากผู้ผลิตโดยตรง เพื่อป้องกันวัคซีนปลอม  และเพื่อให้ผู้นำเข้ารับผิดชอบถ้ามีปัญหาอะไร 


"ใครก็ตามยื่นขอเป็นผู้นำเข้าวัคซีน โควิด  สามารถมาขอขึ้นทะเบียนพร้อมเอกสารกับ อย.ได้ เราพร้อมที่จะพิจารณา เช่น บริษัท เอกฃน หรือบริษัทยา จะยื่นเพื่อนำเข้าก็ได้ทั้งนั้น" รองเลขาธิการอย.กล่าว