เลือกตั้งเทศบาลเมืองคอนคึกคักทีม“สมนึก”เปิดตัว“ดร.โจ”ลงชิงนายกเล็ก


เพิ่มเพื่อน    

 

17 ม.ค.2564 นายกณพ   เกตุชาติ หน.ทีม “สมนึก” ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมผู้บริหารทีมรองนายกเทศมนตรี 4คนได้แก่ นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล นายภาวินทร์ ณ พัทลุง,นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร และ นายวงศ์วชิร โอวรารินท์ และเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สท.ทั้ง4เขต24คน ได้แถลงข่าวกับสื่อมวลชนถึงความพร้อมของทีม “สมนึก”ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราชและสท.เทศบาลนครนครศรีธรรมราชว่าตนและทีมสมนึกทุกคนมีความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งเทศบาลในครั้งนี้แล้ว

นายกณพ   เกตุชาติ หน.ทีม “สมนึก” แถลงว่านโยบายหลักๆที่เป็นเรื่องใหญ่ของทีม “สมนึก”หลังจากทีมของตนลงพื้นที่สัมผัสกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่มายาวนานนับสิบปีที่ผ่านมา เรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของระบบประปา จะต้องฟื้นฟูระบบประปาทั้งระบบตั้งแต่แหล่งน้ำดิบลงสู่โรงกรองทั้งสองโรง การส่งท่อและการติดตั้งระบบอัตโนมัติที่เราจะดูทางมือถือได้ว่าน้ำดิบเรามีพร้อมมัย น้ำในถังน้ำใสเท่าไหร่ แรงดันสูงแรงดันต่ำเท่าไหร่ ท่อแตกตรงไหน น้ำแดงไม่แดงมีคุณภาพหรือไม่ก็จะมีการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานที่การประปาส่วนภูมิภาคใช้อยู่แล้ว ระบบจะปรากฏในเว็ปไซด์ของเทศบาลและทุกคนในเขตเทศบาลสามารถดูได้ ประปาในเขตเทศบาลน้ำจะต้องใสและเพียงพอ น้ำจะไม่ขาดในหน้าแล้ง เราจะต้องบริหารจัดการอย่าให้ประชาชนเดือดร้อน เราทำได้และเราเคยทำมาแล้ว

นโยบายต่อไปคือเรื่องเก็บขยะ รถเก็บขยะจะต้องมีเพียงพอทั่วทุกตรอกซอกซอยทั้งหมด ขยะต้องค้างไม่เกิน24ชม. คนที่ไปเก็บขยะต้องมีเพียงพอ มีขวัญกำลังใจ มีสวัสดิการ เลี้ยงดูแลครอบครัวได้และมีสารวัตรขยะที่จะคอยไปตรวจสอบดูแล และนโยบายเรื่องบริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย นโยบายของตนเขียนไว้ชัดเจนว่าเทศบาลไม่ใช่นาย พร้อมรับใช้ประชาชนในทุกเรื่องให้ประชาชนถ่ายรูปผ่านมือถือส่งมาให้เรา ที่จะออกไปให้บริการประชาชนใน24ชม.และเรื่องของโรงเรียน เด็กของเทศบาลจะต้องได้รับการศึกษาเท่าเที่ยวและกินอิ่มทุกคน และเด็กนร.ทุกคนจะได้รับโอกาสเรียนพิเศษเท่าเทียมทุกคน.


ทราบกันไปแล้วนะครับ!คดี "กบฏ กปปส." ที่กำนันสุเทพกับพวกรวม ๓๙ คน เป็นจำเลย เมื่อวาน (๒๔ ก.พ.๖๔) ศาลอ่านคำพิพากษาตั้งแต่ ๙  โมงเช้า ไปจบเอาตอน ๕ โมงเย็นกว่าๆ

วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'
ครึ่งหลัง"รัฐบาล"ชักจะแย่
ก้าวไกล 'ปักทวน' สถาบัน