แนวร่วม 3 นิ้ว ลากไส้ 'ธนาธร-ก้าวไกล' มุ่งโจมตีการเมืองไม่มีข้อมูลเชิงลึกวัคซีน หัดวางทิฐิเพื่อประโยชน์ส่วนรวม


เพิ่มเพื่อน    

20 ม.ค.64 - นายศศิพัฒน์ พงษ์ประภาพันธ์ หรือ กาณฑ์ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง แนวร่วมม็อบราษฎร โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กว่า คือเราก็ไม่อยากจะเข้าข้างสถาบันเรื่อง วัคซีนพระราชทาน แต่เราไม่ชอบการโจมตีทางการเมืองของคณะก้าวหน้า พรรคก้าวไกล คือไลฟ์ของธนาธรเมื่อคืน มันไม่ได้มีข้อมูลลึกในเรื่อง “คุณภาพของวัคซีน” เรื่องปัญหาสาธารณสุขในการให้สวัสดิการที่ยึดโยงกับประชาชนเลย มีแต่เรื่องการเมือง สิ่งที่ประธานคณะก้าวหน้าอธิบาย มันคือ เศรษฐศาสตร์การเมือง 101 มันเป็นเรื่องธรรมดามากๆ 

แต่เราเห็นด้วยกับเรื่องทุนผูกขาด เพราะทุนนิยมที่กินรวบ ไม่กระจายการแข็งขัน แล้วเกิดความเหลื่อมล้ำสูง จนเป็นโครงสร้างปัญหาที่แก้ไม่ได้ จนทำให้ประเทศเจ๊ง เรื่องให้เอกชนเจ้าอื่นประมูลวัคซีนเช่นเดียวกัน เราก็เห็นด้วยกับการประลองความสามารถของกลุ่มทุนหลายๆกลุ่ม แต่ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย อย่างเช่นเรื่อง “ชีวิตคน” โรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะ COVID19 ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น ความล้มเหลวของรัฐบาลในการดีลวัคซีน ก็อย่างที่เห็น มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดผู้ผลิต Astrazeneca ให้เครดิตรัฐมนตรีชุ่ยๆอย่างอนุทินและรัฐบาลไหม? ก็ไม่

พรรคก้าวไกล คณะก้าวหน้าก็เช่นกัน คุณก็ไม่ได้มีอำนาจในการเปลี่ยนโครงสร้าง ณ ตอนนี้ได้ คือ ถ้าคุณสนับสนุนรัฐสวัสดิการ หากมีองค์กรไหนจับเรื่องนี้มาทำ แล้วเกิดสวัสดิการวัคซีนฟรี มีประโยชน์กับภาคประชาชน เราควรให้รัฐบาลทำ มันเป็นหน้าที่โดยตรง ถึงแม้รัฐบาลจะเลวร้ายแค่ไหน วิกฤติที่มันระดับคร่าชีวิตมนุษยชาติเป็นล้านคนขนาดนี้ (Humanity Crisis)

เราต้องวางทิฐิเรื่องอุดมการณ์ไว้ก่อนและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ถ้ารอวัคซีนอีกสิบเดือนแล้วมีคนติดไวรัสเพิ่มขึ้น มันรอไม่ได้ เรื่องไหน บวกลบคูณหาร แล้วตัดสินใจเร็วได้ ใครทำได้ ทำไป เพราะสำหรับเรา การเมืองแบบใหม่ การเมืองของคนรุ่นใหม่ เราควรมีความเห็นอกเห็นใจต่อมนุษย์(Sympathy) ความรับผิดชอบต่อประชาชน (Responsibility) มากกว่าอุดมการณ์ที่ต้องมาต่อสู้กันซะอีก