บริษัทบริหารจัดการอาหารระดับโลกผุดโครงการ “WasteWatch” ในไทย ลดหิวโหย ลดโลกร้อน


เพิ่มเพื่อน    

โครงการ “WasteWatch” เป็นโครงการที่ โซเด็กซ์โซ่ ทั่วโลกได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับบริษัท Leanpathกลุ่มผู้นำธุรกิจที่ได้มาตรฐานสูงสุดในการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมระดับโลก รวมทั้งมุ่งมั่น ในการลดขยะอาหารประจำวันในครัวโลกเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันที่ทันสมัย 


ปัจจุบัน โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทยได้เริ่มนำร่องโครงการ “WasteWatch” นี้โดยนำไปบริหารจัดการให้กับกลุ่มลูกค้าในหน่วยงานสถานพยาบาลและโรงเรียนนานาชาติชั้นนำในเมืองไทยแล้ว 7 แห่งซึ่งนอกจากจะช่วยให้มีการลดปริมาณขยะอาหารในองค์กรของลูกค้าแล้วยังเป็นการช่วยสนับสนุนรัฐบาล ในการบริหารจัดการในโครงการ Food WasteManagent ทีมีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่ต้องการบริการจัดการเรื่องการสูญเสียอาหารและลดปริมาณขยะอาหารอย่างยั่งยืน

อาร์โนด์ เบียเลคกิ ประธานบริหาร โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย กล่าวว่า ความหิวโหยและปรากฏการณ์ภาวะ โลกร้อนในวันนี้นับเป็นวิกฤติระดับโลกที่เราทุกคนกำลังเผชิญอยู่ภายใต้การเพิกเฉยต่อขยะอาหาร ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวัน ดังนั้นในฐานะที่ โซเด็กซ์โซ่เป็นผู้นำการบริการด้านอาหารระดับโลกซึ่งเราได้ตระหนักถึงปัญหาระดับโลกนี้มาตลอดเวลาและวันนี้เราได้เร่งปฎิบัติในการต่อสู้กับขยะอาหารเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติที่กำลังอยู่ในท่ามกลางความหิวโหยทั่วโลกด้วยการปรับใช้จากโครงการ“WasteWatch”อย่างรวดเร็วสำหรับการบริหารจัดการให้แก่ลูกค้าของโซเด็กซ์โซ่ทั่วโลกในขณะเดียวกันเรายังมุ่งมั่นในการเพิ่มขีดความสามารถให้ก้บลูกค้าและผู้บริโภคที่เราให้บริการรวมทั้งติดตามขยะอาหารในสถานที่ที่เราให้บริการ ว่ามีมากน้อยเพียงใดและจะเผยแพร่ตัวเลขเหล่านี้ต่อสาธารณะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้การทำงานของเรา มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ โซเด็กซ์โซ่ได้มุ่งมั่นที่จะใช้โปรแกรมจากโครงการนี้เพื่อนำไปใช้ในการบริการจัดการให้กับลูกค้ารายอื่นๆ ในอนาคต


ด้านเชฟจิรโรจน์ นาวานุเคราะห์ (เชฟป็อบ) National Executive Chefโซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย กล่าวว่า การทำงานของโปรแกรมในโครงการ“WasteWatch” สามารถตอบโจทย์ช่วยเร่งการรณรงค์และจัดการกับขยะอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้แล้วยังสามารถสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านเศรษฐกิจด้านการลดต้นทุน ด้านสิ่งแวดล้อมในการลดภาวะโลกร้อนด้านสังคมเพื่อช่วยลดจำนวนผู้หิวโหยทั่วโลกและด้านกฎปฏิบัติในธุรกิจที่ช่วยให้ผู้ประกอบการมีแนวทางที่ถูกต้องและเนื่องจากโครงการ “WasteWatch”นี้เป็นแนวทางการบริการด้านอาหารแนวใหม่

ดังนั้น ทีมเชฟ ละนักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญด้านการ บริหารจัดงานของโซเด็กซ์โซ่จึงจำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมและมีการสนับสนุนให้คิดอย่างสร้างสรรค์ตามวิธีที่บริษัทฯ ได้วางแผนการทำงานไว้และเสิร์ฟอาหารเพื่อลดขยะที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งแนวทางการทำงานจาก“WasteWatch” นี้จะช่วยป้องกันการสูญเสียอาหารโดยเฉลี่ย 50%ทีมงานของโซเด็กซ์โซ่สามารถเก็บข้อมูลของขยะอาหารในแต่ละวัน แต่ละครัวได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนทำให้ทีมงานเกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปปรับใช้การดำเนินงานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ตามเป้าหมาย เพื่อช่วยลดขยะอาหารที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นขยะอาหารที่เกิดในครัวหรือขยะอาหารจากผู้บริโภคเองก็ตาม”การลดขยะอาหารโดยการวัด การจัดการ เพื่อควบคุมขยะอาหารในแต่ละมื้อด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากLeanpath ผู้นำธุรกิจด้านการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานสูงสุดระดับโลกโซเด็กซ์โซ่ ได้วางกลยุทธ์และการดำเนินงานของโครงการ “WasteWatch”ไว้ดังนี้


การส่งมอบเป้าหมายการลดขยะอาหารโดยการวัด การจัดการ ,และการควบคุมขยะอาหาร,การมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าของธุรกิจและผู้บริโภคผ่านการรายงานข้อมูลของขยะอาหาร,การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะพนักงานจะใช้เวลาน้อยลงในการจัดการกับขยะของเสีย, ผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมโดยการลดผลกระทบต่อน้ำ พลังงานและสภาพภูมิอากาศ, ลดการซื้ออาหาร และทิ้งอาหารน้อยลง, ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ เพราะขยะอินทรีย์จะลดน้อยลง ลดความหิวโหยของเพื่อนมนูษย์ทั่วโลก 

 

 


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ