วงการโทรคมนาคมจี้รีบตั้งกสทช.ชุดใหม่สางปัญหาที่อยู่ใต้พรม


เพิ่มเพื่อน    

24 ม.ค.2564 หลังคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นกรรมการกสทช. ทั้ง 7 ด้านจำนวน 14 คนไปล่าสุด และจะเร่งนำเสนอเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมวุฒิสภาดำเนินการตรวจสอบและเห็นชอบกระบวนการสรรหาในขั้นต่อไปนั้น

แหล่งข่าวในวงการโทรคมนาคม เปิดเผยว่าแม้โฉมหน้าของว่าที่ผู้ได้รับการคัดเลือกจะพลิกล็อกไปจากที่มีการคาดหมายก่อนหน้า แต่วงการโทรคมนาคมต่างก็ยอมรับได้ และต้องการให้ที่ประชุมวุฒิสภาได้เร่งรัดกระบวนการสรรหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยควรให้ทันสมัยประชุมสภานี้ เพราะหากเลื่อนออกไปเป็นปลายปี ก็อาจมีปัญหาเรื่องของไทม์ไลน์ที่ พรบ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ ฉบับใหม่จะออกมา ทำให้ต้องล้มสรรหาและริเริ่มกระบวนการสรรหากันใหม่อีก ซึ่งจะทำให้ กสทช.ชุดปัจจุบันที่ทำหน้าที่ทำหน้าที่มากว่า 9 ปีต้องอยู่โยงรักษาการต่อไปอีก

แหล่งข่าวกล่าวว่า ปัจจุบันมีปัญหาใหญ่ที่รอ กสทช.ชุดใหม่เข้ามาสะสางและจัดระเบียบ ทั้งการจัดระเบียบสถานีกระจายเสียงทั้งสถานีหลักและวิทยุชุมชนที่อาศัยประกาศ กสทช.ชั่วคราวให้บริการอยู่ รวมทั้งในส่วนของกิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคม ที่รอให้ กสทช.ชุดใหม่เข้ามาสะสางอีกหลายเรื่อง  โดยเฉพาะการจัดระเบียบทีวีดิจิทัล และเคเบิลทีวี ที่เต็มไปด้วยปัญหา และยังไม่สามารถจัดจะเบียบให้เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันตามประกาศ กสทช. ขณะที่ผู้ให้บริการเคเบิลทีวี ยังมีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ยาปลุกเซ็กส์ เสริมอึ๋มและยาผีบอกไร้คุณภาพหลอกลวงผู้บริโภคอยู่เป็นจำนวนมาก โดยที่ ภาครัฐยังไม่สามารถดำเนินการจัดระเบียบได้เพราะขาดหน่วยงานขับเคลื่อน กสทช.ชุดปัจจุบันที่เป็นเพียงชุดรักษาการยังไม่สามารถจะดำเนินการอะไรได้ ส่งผลให้รัฐสูญเสียประโยชน์จากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไปมหาศาล

ล่าสุดยังมีกรณีที่ กสทช.ปล่อยให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในข่ายต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมจาก กสทช.ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมได้โดยไม่มีใบอนุญาต ในกรณีของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ซึ่งแม้อนุกรรมการกลั่นกรองงาน กสทช.ด้านกิจการโทรคมนาคม จะมีมติเห็นชอบการจัดระเบียบบกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ที่มีการนำเอาสินทรัพย์ทั้งโครงข่ายโทรคมนาคมและอุปกรณ์ออกไปให้เช่าหรือให้บริการต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการจาก กสทช.ประเภทที่ 3 ด้วย แต่ก็ไม่สามารถจะบังคับใช้มาตรการดังกล่าวได้ ยังคงคาราคาซังข้ามปีจนทำให้รัฐเสียประโยชน์จากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ปีละนับพันล้านบาท

“ปัญหาต่างๆ ที่ซุกใต้พรมอยู่นี้ ล้วนมาจากความล่าช้าในการสรรหาและแต่งตั้ง กสทช.ชุดใหม่ ที่ล่วงเลยมาจะขวบปีแล้วยังไม่แล้วเสร็จ และยังคงมีกระแสอาจจะยื้อการสรรหากันออกไปอีก ขณะที่ กสทช.ชุดปัจจุบันที่ทำหน้าที่รักษาการตามคำสั่ง ม.44 ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ( คสช.) ก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ นี่ถเาไม่มีกรณีพิธีกรใหญ่ไลฟ์สดขายอาหารเสริมแก้ไควิดออกมา ประชาชนคงตกเป็นเหยื่ออีกมากโดยที่ กสทช.ได้แต่นั่งทำตาปริบๆ”


วันนี้ เรียนประวัติศาสตร์ "กรุงรัตนโกสินทร์" กันนิด พ.ศ.๒๓๒๕.... "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก" ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'
'ไฟป่า-ไฟเมือง' เรื่องจงใจ