เสียอนาคตเพราะถูกหลอกใช้! 'พุทธะอิสระ'แสนสงสารแกนนำม็อบยากรอดคุก


เพิ่มเพื่อน    

25 ม.ค. 64 - พุทธะอิสระ อดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย จังหวัดนครปฐม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า "สงสารเอ๋ย แสนจะสงสาร

เห็นสภาพบรรดาแกนนำม็อบสารพัดชื่อ ต่างทยอยเดินขึ้นโรงขึ้นศาล ไม่เว้นแต่ละวัน ทำให้คิดสงสารยิ่งนัก

เพราะรู้อยู่แก่ใจว่า บรรดาแกนนำได้กระทำการละเมิดกฎหมายหลายมาตรา คงจะยากที่จะพ้นคุกตะรางไปได้

ทั้งที่เตือนแล้ว บอกแล้วก็ไม่ยอมเชื่อฟัง

ดันทุรังไปฟังคำล่อลวงตลบตะแลงของผู้มักใหญ่ใฝ่สูง เอาแต่มุ่งหวังอำนาจทางการเมือง ที่ตนและพวกพยายามจะก้าวให้ถึง

ซึ่งไม่ว่าจะพยายามไขว่คว้าแย่งชิงซักปานใด ต่อให้ใช้สารพัดวิธี

แต่ด้วยเจตนาที่ไม่สุจริต จึงทำให้ความพยายามดังกล่าว กลับกลายเป็นการก้าวไปเพื่อทำร้ายทำลายตนเองและผู้ถูกหลอกใช้

เด็กๆ เหล่านี้จะรู้หรือไม่ว่าถูกหลอกใช้

แต่สิ่งที่มิอาจหลีกลี้หนีพ้นก็คือ ผลกรรมที่ตนกระทำลงไปจนกลับกลายเป็นการละเมิดกฎหมายร้ายแรง ทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอาญา

ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒ , มาตรา ๖ , มาตรา ๕๐ และ มาตรา ๕๒ และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ และ มาตรา ๑๑๖ ได้แสดงไว้โดยแจ้งชัดว่า องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั้นทรงดำรงอยู่ในฐานะพระประมุขของประเทศ ทรงเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะล่วงละเมิดหรือใช้สิทธิและเสรีภาพให้เป็นปฏิปักษ์ในทางหนึ่งทางใดมิได้ ทั้งรัฐและประชาชนต่างมีหน้าที่ต้องรักษาไว้ซึ่ง สถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ดำรงคงอยู่คู่ประเทศตลอดไป ไม่เพียงแต่กฎหมาย แม้ในความรู้สึกนึกคิดของประชาชนชาวไทยอันมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ก็ควรให้ความเคารพสักการะและยกย่องเทิดทูนไว้เหนือเกล้าฯ

การกระทำดังกล่าว ให้ถือเป็นจารีตประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล การที่จะกล่าววาจาจาบจ้วงล่วงเกิน เปรียบเทียบเปรียบเปรย หรือเสียดสี ล้อเลียน ให้เป็นที่ระคายเคืองต่อเบื้องพระยุคลบาทนั้นจึงมิอาจกระทำได้

ดังที่ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปกครองราชอาณาจักรไทย พศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒  มาตรา ๖

และหมวด ๔ หน้าที่ของปวงชนชาวไทยมาตรา ๕๐ (๑) (๖) มาตรา ๕๒

หมวด ๑ ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท มาตรา ๑๑๒

หมวด ๒ ความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร มาตรา ๑๑๖

ด้วยบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอาญาดังกล่าวมาแล้ว นำมาเทียบเคียงกับพฤติกรรมของบรรดาแกนนำ แกนนอน ร่วมทั้งผู้อยู่เบื้องหน้า เบื้องหลังทั้งหลาย

ล้วนเข้าข่ายละเมิดกฎหมายดังที่ยกมาเทียบให้ดูทั้งนั้น จึงเป็นเรื่องยากที่จะรอดพ้นต่อคุกตะราง

พุทธะอิสระ จึงได้กล่าวว่า ช่างน่าสงสารยิ่งนัก

อยู่ดีๆ จะมาเสียอนาคตเพราะถูกคนหลอกใช้".