‘กลุ่ม กฟน.’ร้อง’นายกฯ’พักชำระหนี้ทั้งระบบ


เพิ่มเพื่อน    

27 ม.ค.2564 -  ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ตัวแทนกลุ่มพิทักษ์แรงงาน(พนักงานการไฟฟ้านครหลวง) นำโดย นายเพียร ยงหนู ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ผ่านนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้รัฐบาลออกพระราชกำหนดพักชำระหนี้ทั้งระบบ โดยระบุว่าเนื่องจากตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิดไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย แม้จะมีการผ่อนคลายไประยะหนึ่งแล้ว แต่สถานการณ์ของครอบครัวประชาชนในทุกภาคส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งผู้ประกอบการ ต้องปิดกิจการ ลูกจ้างผู้ใช้แรงงานต้องตกงาน ผู้ที่ทำงานอิสระไม่สามารถประกอบการได้ปกติ ทำให้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อน ขาดรายได้เลี้ยงดูครอบครัวและไม่สามารถชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบได้ ดังนั้นกลุ่มพิทักษ์แรงงานซึ่งเป็นพนักงานการไฟฟ้านครหลวง พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่บริการประชาชนอย่างใกล้ชิด จึงขอให้ช่วยออกพระราชกำหนดพักชำระหนี้ทั้งระบบคือสถาบันการเงินของรัฐ สถาบันการเงินเอกชน สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงจำนำและอื่นๆ โดยขอให้มีการพักชำระหนี้ทั้งต้นและดอกตามระยะเวลาที่รัฐบาลพิจารณาเหมาะสมต่อไป
 


วันนี้ จะคุยแบบตีขลุม ก็เกรงไม่รู้เรื่อง เพราะเกิดปรากฏการณ์ "คนละเรื่องเดียวกัน" ของผู้คน ๓ นิ้ว สองคณะ มาชนกัน ที่ศาลอาญา ฉะนั้น อ่าน "เอาความ" กันก่อน อย่าเพิ่ง "อ่านเอาเรื่อง"

สามสัส 'วันพินาศ' มาถึง
เวนคืนที่วัด 'สัจจะ รฟม.'
"รื้อวัดทำสถานีรถไฟฟ้า"
'แอมมี่' คือ 'หนังตัวอย่าง'
'สสร.' หรือจะ 'ขันจอหว่อ'?
'แล้วรัฐบาลจะเอายังไง?'