ปภ.เร่งแก้ปัญหาพายุถล่ม5จังหวัดภาคเหนือ


เพิ่มเพื่อน    

10 ก.พ. 64 -  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 64 -ปัจจุบัน เกิดวาตภัยและลูกเห็บตกในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน กำแพงเพชร และลำปาง รวม 13 อำเภอ 24 ตำบล 71 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 626 หลัง พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 20 ไร่ ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลให้เกิดวาตภัยและลูกเห็บตก ตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 64 - ปัจจุบัน (วันที่ 10 ก.พ. 64 เวลา 06.00 น.) เกิดวาตภัยและลูกเห็บตกในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน กำแพงเพชร และลำปาง รวม 13 อำเภอ 24 ตำบล 71 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 626 หลัง พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 20 ไร่ ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสำนักงานป้องกันและบรรเทา  สาธารณภัยจังหวัด เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป
 


เรื่อง "ฉีดวัคซีน" คณะกรรมการ "วัคซีนแห่งชาติ" ออกแผนใหม่ล่าสุดมาแล้ว! Walk-in ครับ Walk-in แปลว่า "ฉุยฉายพราหมณ์"

"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"