พิษโควิดระลอกใหม่กระทบผู้โดยสารทอท.ทำใจปี67ถึงจะฟื้น


เพิ่มเพื่อน    

 

17 ก.พ.2564 รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ปรับประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยและทั่วโลก โดยได้ปรับประมาณการผู้โดยสารรวมปี 2564 ลงจากประมาณการครั้งก่อน เดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวน33.4%และปรับประมาณการปริมาณเที่ยวบินรวมลง 25.0%


ทั้งนี้ โควิดระลอกใหม่ในประเทศไทย ทำให้ผู้โดยสารในภาพรวมที่เดินทางผ่านสนามบินทั้ง 6 แห่งของ ทอท.ลดลงอย่างมากจากเดิมก่อนการระบาดระลอกใหม่ พ.ย.63 ที่มีผู้โดยสารภายในประเทศเฉลี่ยประมาณ 127,000 คนต่อวัน ขณะที่ช่วงกลางเดือนม.ค.64 ผู้โดยสารลดลงเหลือเฉลี่ยประมาณ 15,000 คนต่อวัน แม้ว่าในเดือนก.พ.64 ผู้โดยสารเริ่มฟื้นตัวกลับมามีจำนวนประมาณ 37,000 คนต่อวันแล้วก็ตาม


อย่างไรก็ตาม ทอท.คาดว่าจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารจะกลับมามีปริมาณเท่ากับปี62 ก่อนเกิดโควิด-19 ในปี 67 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) และ S&P Global จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้โดยสารในภาพรวมที่เดินทางผ่านสนามบินทั้ง 6 แห่งของ ทอท.ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลดลงอย่างมีนัย


โดย ทอท.ได้ปรับประมาณการปริมาณการจราจรทางอากาศ ระหว่างปีงบประมาณ 64 - 67 โดยคาดว่าในปีงบประมาณ 64 จะมีปริมาณเที่ยวบินรวม 335,459 เที่ยวบิน ลดลงจากการประมาณการครั้งก่อน เดือนพ.ย.63 25.0 %และน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปี 62 ก่อนโควิด 62.6 %และมีผู้โดยสารรวม 31.90 ล้านคน ลดลงจากการประมาณการครั้งก่อนพ.ย.63 33.4%และน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปี 62 ก่อนโควิด 77.5% ปีงบประมาณ 65 จะมีปริมาณเที่ยวบินรวม 547,226 เที่ยวบิน และผู้โดยสารรวม 73.17 ล้านคน ปีงบประมาณ 66 จะมีปริมาณเที่ยวบินรวม 824,915 เที่ยวบิน และผู้โดยสารรวม 128.85 ล้านคน และปีงบประมาณ 67 มีปริมาณเที่ยวบินรวม 923,925 เที่ยวบิน และผู้โดยสารรวม 146.40 ล้านคน หรือคาดว่าปริมาณการจราจรทางอากาศจะกลับสู่ระดับเดียวกับปี 62 ในปี 67 ซึ่งประมาณการดังกล่าวสอดคล้องกับการคาดการณ์ IATA และ S&P Global


บ่ายวาน... ไอ้เราก็รีบมาทำงาน เพื่อรีบกลับก่อนเคอร์ฟิว แต่..เอ๊ะทำไมวันนี้รถมันติดจัง (วะ)? อ้อ...พวกสามนิ้วเขา "คาร์ม็อบ" เป็นอันธพาลครองเมืองกัน จุดพลุ จุดมินิระเบิดกันแล้ว

ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย