แม่ค้ายังยกนิ้วให้’โฆษกเพื่อไทย’ซัดรัฐบาลสร้างภาพจัดอีเวนต์รับวัคซีน


เพิ่มเพื่อน    

24 ก.พ.2564 - น.ส.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงการจัดอีเวนต์รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ล็อตแรกจาก 2 ผู้ผลิตรวม 317,000 โดส ที่จะเดินทางมาถึงประเทศไทย ในวันที่  24 ก.พ.นี้ว่า เป็นการสร้างภาพให้ดูว่ารัฐบาลได้เร่งรัดการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชน แต่ในความเป็นจริงรัฐบาลไม่มีการวางแผนเร่งรัดการจัดหาวัคซีนมาตั้งแต่ต้น ทำให้ประเทศและประชาชนเสียโอกาส ขณะที่ประเทศอื่นๆ ในอาเซียนฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไปแล้วกว่า 50% ของจำนวนประชากร นอกจากจัดหาวัคซีนช้า ยังนำเข้ามาในจำนวนน้อยมาก ไม่เพียงพอต่อความต้องการ แค่บุคลากรทางการแพทย์ที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สุดยังไม่ทั่วถึง

“ปัจจุบันประเทศไทยมีกลุ่มผู้เปราะบางตามเกณฑ์ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อยู่ที่ 13 ล้านคน ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์มีอยู่กว่า 200,000 คน และ อสม.ทั่วประเทศอีกกว่า 1 ล้านคน แต่วัคซีนในล็อตแรกรองรับได้เพียง 158,500 คนเท่านั้น”  

โฆษกพรรค พท.กล่าวว่า วัคซีนที่รัฐบาลอ้างว่ามีแผนในการจัดซื้อเพื่อฉีดให้กับประชาชน โดยจะได้รับในล็อตต่อไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงสิ้นปี 2564 นั้น ยังไม่มีหน่วยงานใดยืนยันได้ว่าวัคซีนจะได้ตามเวลาที่กำหนดหรือไม่ ขณะที่ประชาชนทุกภาคส่วนรอคอยการเข้ามาของวัคซีน เพราะเชื่อว่าหากประเทศไทยมีวัคซีนฉีดให้ประชาชนได้เกินกว่า 50 %ของจำนวนประชากร ความเชื่อมั่นในด้านต่างๆจะฟื้นกลับมาโดยเฉพาะเศรษฐกิจ แต่ที่ผ่านมารัฐบาลขาดวิสัยทัศน์ทำให้การจัดหาวัคซีนล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ จนทำให้ประเทศชาติและประชาชน ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก
 


หมู่นี้ ขบวนการล้มเจ้า "โจมตีสถาบัน" หนัก ถึงขั้น "ปั้นข่าวเท็จ" เอาดื้อๆ ว่า "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี" ทรงพระประชวร เขียนเป็นตุ-เป็นตะ ว่าทรงพระประชวรด้วยพระอาการโรคนั้นๆ ประทับรักษาพระองค์อยู่โรงพยาบาลนั้นๆ เผยแพร่ทางออนไลน์

โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว