ซูเปอร์โพล ชี้นักการเมืองทำลายความสุขคนไทย


เพิ่มเพื่อน    


14 มี.ค.2564 นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความสุขคนไทย ไม่ใช่ ไม่มี กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,728 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา พบว่าสิ่งที่ทำให้คนไทยมีความสุขได้แก่ การผ่อนคลาย อนุญาตให้ จัดงานสงกรานต์ ได้เที่ยว เฉลิมฉลอง กระตุ้นเศรษฐกิจ ทำความสุขคนไทยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90.3 และร้อยละ 90.2 ระบุ วัคซีนป้องกันโควิด ทำให้คนไทยมีความสุขมากขึ้น

นอกจากนี้ ร้อยละ 82.5 ระบุ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สามารถ ควบคุมการแพร่ระบาด โควิด ระลอก 2 ได้ดี ทั้งจังหวัดสมุทรสาคร ระยอง และจังหวัดอื่น ๆ ทำคนไทยมีความสุขเพิ่ม

ที่น่าพิจารณา คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.5 ไม่เห็นด้วย ที่นักการเมือง เอาเรื่องวัคซีนโควิดมาโจมตีทางการเมือง เอามาเป็นเรื่องการเมือง เพราะเป็นเรื่องทางการแพทย์ ควรให้แพทย์ออกมาพูด นักการเมืองสร้างความสับสนกับประชาชน ทำลายความสุขของประชาชน ในขณะที่ เพียงร้อยละ 1.5 เห็นด้วย

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.4 สนับสนุนค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุดต่อนายกรัฐมนตรีเดินหน้าจัดระเบียบ ปฏิรูปราชการ จัดการเจ้าหน้าที่รัฐ พัวพันยาเสพติด บ่อนพนัน ค้ามนุษย์ ขนแรงงานเถื่อน ในขณะที่ร้อยละ 11.5 ระบุปานกลาง และร้อยละ 6.1 ระบุค่อนข้างน้อย ถึง ไม่เลย

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 58.4 ของประชาชนมีความหวังจะก้าวต่อไปอนาคตชาติ เพราะ ไทยมีวัคซีนโควิด ผ่อนคลายกิจกรรมต่าง ๆ ปลดล็อคงานสงกรานต์ เปิดประเทศรับธุรกิจท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการเยียวยาต่าง ๆ ทั่วถึงมากขึ้น เป็นต้น ในขณะที่ ร้อยละ 20.9 กลาง ๆ ไม่แน่ใจ และร้อยละ 20.7 รู้สึกกลัว เพราะ ม็อบที่ใช้ความรุนแรงทำลายความสุขคนไทย สร้างความขัดแย้งแตกแยกของคนในชาติ ซ้ำเติมวิกฤตโควิด วิกฤตเศรษฐกิจ เป็นต้น

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า คนไทยกำลังมีความสุข ความหวังเพิ่มขึ้นจะก้าวต่อไปในอนาคตชาติหลังจากได้วัคซีนโควิด และมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมต่าง ๆ กระตุ้นเศรษฐกิจ แต่นักการเมืองกำลังเข้ามาทำลายความสุขคนไทยสร้างความสับสนบิดเบือนทำให้ประชาชนที่อยู่ในจุดเปราะบางเกิดความรู้สึกท้อแท้ เบื่อหน่ายทำลายความหวังของพวกเขาที่จะก้าวต่อไป นักการเมืองต้องไม่เป็นต้นตอแห่งความขัดแย้งของคนในชาติ นักการเมืองต้องเป็นต้นแบบของการเป็นตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ มาเจรจาหาจุดแห่งความพอแล้วดีต่อส่วนร่วม 

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า วันนี้นักการเมืองกลับกลายเป็นตัวทำลายความสุขของประชาชนและทำเกินหน้าที่ เช่น เรื่องวัคซีนก็ควรให้แพทย์ออกมาพูด ไม่ใช่นักการเมืองจะเก่งไปหมดทุกเรื่อง ดังนั้น ความสุขคนไทย ไม่ใช่ ไม่มี คำตอบคือ มี แต่นักการเมืองบางคน พวกขาประจำ กลับทำตัวเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ของประชาชน
 


อันที่จริง อะไรที่เป็น ๒ ถือว่าปกติ อย่างโลก ก็มี ขั้วเหนือ-ขั้วใต้, มีกลางวัน-มีกลางคืน มนุษย์-สัตว์ มี เพศผู้-เพศเมีย

เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"
อยากย้ายประเทศใช่มั้ย?
ไฟลามทุ่ง 'ลามถึงศาล'