กฟผ.โล่งตรวจกลุ่มเสี่ยง 69 คน ไม่พบเชื้อโควิด


เพิ่มเพื่อน    

18 มี.ค.2564 นายสุทธิชัย จูประเสริฐพร รองผู้ว่าการบริหาร ในฐานะประธานศูนย์จัดการภาวะวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ตามที่ กฟผ. พบลูกจ้างเหมาบริษัทปฏิบัติงานธุรการ ซึ่งทำงานในพื้นที่ อาคาร ท.100 สำนักงานกลาง กฟผ. จ.นนทบุรี เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1 ราย กฟผ. ได้เร่งปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยสั่งปิดอาคาร ท.100 ซึ่งเป็นอาคารที่ผู้ป่วยฯ ทำงาน ตั้งแต่วันที่ 16 - 18 มีนาคม 2564 เพื่อทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในอาคาร และพื้นที่ส่วนกลางของอาคารแล้ว

โดยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 กฟผ. ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางกรวย (สสอ.บางกรวย)
ถึงผลการตรวจเชิงรุกของผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทั้งหมด 69 คน พบว่า มีผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อ COVID-19

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าไม่พบเชื้อ แต่ผู้ปฏิบัติงานทั้ง 69 คน ยังคงต้องเข้ารับการกักตัวต่อไป จนกว่าจะครบ 14 วัน ส่วนกลุ่มผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง หรือพนักงานที่ทำงานในอาคารอื่น ๆ กฟผ. ให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ พร้อมขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่แออัด เพื่อเป็นการควบคุมและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค


หมู่นี้ ขบวนการล้มเจ้า "โจมตีสถาบัน" หนัก ถึงขั้น "ปั้นข่าวเท็จ" เอาดื้อๆ ว่า "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" และ "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี" ทรงพระประชวร เขียนเป็นตุ-เป็นตะ ว่าทรงพระประชวรด้วยพระอาการโรคนั้นๆ ประทับรักษาพระองค์อยู่โรงพยาบาลนั้นๆ เผยแพร่ทางออนไลน์

โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว