จ๊าก!ธ.ก.ส.การันตีปีนี้ได้กินทุเรียนแพง!


เพิ่มเพื่อน    

 

22 มี.ค.2564 นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า แนวโน้มราคาทุเรียนในปี 2564 จะปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 15-20% ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสภาพอากาศที่มีฝนตกชุก ทำให้ดอกทุเรียนไม่ติด ก็อาจจะส่งผลถึงปริมาณทุเรียนที่จะออกสู่ท้องตลาดในปีนี้ รวมถึงความต้องการและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากตลาดจีน ที่กลับมาฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีความต้องการบริโภคเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากจากปีที่ผ่านมา เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคาทุเรียนของไทยในปีนี้

ทั้งนี้ ได้มีการแบ่งทุเรียนออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ทุเรียนพรีเมี่ยม มีสตอรี่ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม อาทิ ทุเรียนป่าละอู ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ น้ำหนักเฉลี่ย 3.5 โลต่อลูก มีการประเมินว่าราคาจะอยู่ที่ 1,600 บาทต่อลูก หรือทุเรียนภูเขาไฟ ของจังหวัดศรีษะเกษ ที่คาดว่าราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่ 150-170 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่หากเป็นการขายแบบยกต้น ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 40,000-50,000 บาทต่อต้น 2. ทุเรียนส่งออก โดยเฉพาะตลาดจีน ที่คาดว่าราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 120-150 บาท และ 3 ทุเรียนทั่วไปที่มีการบริโภคในประเทศ คาดว่าราคาเฉลี่ยปีนี้จะอยู่ที่ 120-130 บาทต่อกิโลกรัม

“ต้องยอมรับว่าแนวโน้มราคาทุเรียนในปี 2564 จะปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีก่อนมาก เพราะปริมาณผลผลิตที่คาดว่าจะออกสู่ตลาดไม่มากนัก รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอย่างมาก โดยเฉพาะจีนที่ฟื้นจากโควิด-19 ได้ก่อน ซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงก็เริ่มกลับมาบริโภคจำนวนมาก” นายธนารัตน์ กล่าว

นายธนารัตน์ กล่าวอีกว่า ในส่วนของพืชผลทางการเกษตรในปีนี้ ที่คาดว่าราคาจะชะลอตัวลง มีอยู่ 3-4 ชนิด ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลัง ซึ่งในส่วนนี้อาจมีผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรบ้าง ซึ่งธนาคารก็พร้อมจะพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป


เรื่อง "ฉีดวัคซีน" คณะกรรมการ "วัคซีนแห่งชาติ" ออกแผนใหม่ล่าสุดมาแล้ว! Walk-in ครับ Walk-in แปลว่า "ฉุยฉายพราหมณ์"

"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"