เที่ยว'ภูพระบาท' เยียมชมศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเปิดใหม่


เพิ่มเพื่อน    

   

 

  วันนี้ - นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในพิธีเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี ว่า  ตามที่ประเทศไทยได้นำเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเข้าสู่บัญชีรายชื่อการเสนอเป็นมรดกโลกไปแล้ว ภายในพื้นที่มีโบราณสถานสำคัญ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 78  แห่ง  เช่น หอนางอุสา วัดพ่อตา ถ้ำพระ ทั้งนี้  กรมศิลปากรได้ดำเนินการปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ ภูพระบาท  เพื่อเพิ่มศักยภาพอำนวยความสะดวกในการให้บริการและเตรียมความพร้อมสู่การยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานในระดับสากลในฐานะแหล่งมรดกโลกในอนาคต 

     นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร  กล่าวว่า  ภายในอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจัดแสดงเนื้อหาพัฒนาการด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเชื่อและศาสนาของผู้คนในพื้นที่ภูพระบาทและบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งมีห้องให้บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทอีกด้วย สำหรับห้องจัดแสดงแบ่งออกเป็น 6  ส่วน ประกอบด้วย  1.ส่วนจัดแสดง ธรรมชาติบนภูพระบาท ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติ ทั้งพืชพันธุ์และสัตว์ป่าที่พบในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อีกทั้งยัง มีการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจในด้านธรรมชาติบนภูพระบาทคือ การค้นพบพืชพันธุ์ใหม่ของโลก ซึ่งปรากฏบนภูพระบาทแห่งเดียวเท่านั้น คือ “ต้นครามอุดร” และ “ต้นมุกอุดร”

 

      2. ส่วนจัดแสดง ธรณีวิทยาแห่งเทือกเขาภูพาน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธรณีสัณฐานของเทือกเขา   ภูพานซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะทำให้เข้าใจลักษณะภูมิลักษณ์อันน่าอัศจรรย์ของโขดหิน เพิงหินที่ปรากฏบนภูพระบาท  3. ห้องจัดแสดง ภูพระบาทภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนับถือพุทธศาสนา ซึ่งปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีบนภูเขาภูพระบาท เช่น การสกัดเพิงหินธรรมชาติเป็นศาสนสถานทางพุทธศาสนา  ทั้งยังปรากฏการสกัดเพิงหินให้เป็นพระพุทธรูปมีพุทธลักษณะเป็นศิลปะผสมผสานระหว่างศิลปะทวารวดีและศิลปะเขมรโบราณ

     4.ส่วน ห้อง MIXED REALITY ROOM แสดงข้อมูลทางด้านโบราณคดีของภูพระบาท ผ่านสื่อผสมผสานด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง 5.ห้องพระเกจิอาจารย์สำคัญของภาคอีสาน ให้ข้อมูลประวัติหลักธรรมคำสอนของพระเกจิสำคัญๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันของภาคอีสาน 6.   ห้องชาติพันธุ์ไทพวน  ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลักของอำเภอบ้านผืออันเป็นที่ตั้งของภูพระบาท  ทั้งนี้ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

 

 


คนจริง "เพื่อบ้านเพื่อเมือง" มีมาก แต่คนหนึ่งที่ผมต้องยอมรับนับถือทั้งกายและใจคือ "ไอ้ตี๋หัวลำโพง" คนนั้น เมื่อ ๖๐ ปีก่อน เรียกกันว่า "เหลี่ยงทง"

“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"
จุฬาฯ"เน่าที่หน่อหรือราก?"
'เจาะเวลาหาจุดจบโควิด'