สิงห์ เอสเตท เปิดแคมเปญ “ฃ ขวดคืนค่า” ตั้งตู้ RVM ชวนรีไซเคิลขวดพลาสติก 


เพิ่มเพื่อน    

1เม.ย.64- นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพัฒนาธุรกิจพักอาศัย บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกบ้านและคำนึงถึงผลกระทบจากปัญหาขยะในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการ “ฃ ขวด คืนค่า” ที่ติดตั้งตู้รีไซเคิลขวดพลาสติก หรือ RVM (Reverse Vending Machine) เพื่อส่งเสริมให้ลูกบ้านในโครงการ The ESSE เกิดความเข้าใจในการแยกขวด PET ออกจากขยะประเภทอื่นๆ โดยพลาสติกที่ได้จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป 

ตู้ RVM รับคืนขวด และตู้ Reward Vending Machine แลกของรางวัล


“สิงห์ เอสเตท มีเป้าหมายในการผลักดันการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างยั่งยืน และสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของวัสดุรีไซเคิล รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริโภคคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งขวด PET เพื่อช่วยลดขยะพลาสติกและสร้างคุณค่าให้กับวัสดุ เพราะปัจจุบันปัญหาการจัดการขยะเป็นปัญหาระดับชาติ โดยในแต่ละปีคนไทยทั้งประเทศทิ้งขยะรวมกันมากกว่า 27 ล้านตัน ซึ่งเฉพาะในกรุงเทพฯ มีปริมาณมากถึง 1 ใน 5 ของทั้งหมด นอกจากนี้จากสถิติของไทยรัฐออนไลน์เกี่ยวกับขยะในปี 2563 พบว่ามีขยะไหลผ่านปากแม่น้ำลงอ่าวไทยรวมกว่า 25,741 ชิ้นต่อวัน หรือกว่าปีละ 9,395,000 ชิ้น การจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกต้องจึงเป็นประเด็นเร่งด่วน การจัดการขยะพลาสติกหรือขวด PET จะผ่านกระบวนการคืนรูปโพลีเมอร์ หรือ Repolymerization ที่ทำให้พลาสติกสามารถนำมาหมุนเวียนรีไซเคิลซ้ำได้สูงสุดถึง 100 ครั้ง ดังนั้นการแยกขวด PET เพื่อนำไปรีไซเคิลจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญที่ช่วยไขปัญหาขยะได้” นายณัฐวุฒิ กล่าวโดยตู้ RVM จะเป็นตู้รับคืนขวดพลาสติก เมื่อนำขวดใส่เข้าไปในตู้แล้ว จะมีกระบวนการบีบอัดเพื่อลดขนาดของขวดเพื่อนำไปรีไซเคิล นอกจากนี้ทุกครั้งที่มีการคืนขวดที่ตู้ RVM ลูกบ้านจะได้รับคะแนนสะสมและเปลี่ยนคะแนนเพื่อสนับสนุนถุงแดงให้กับหน่วยงานภาครัฐ สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ด้านการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 หรือสะสมคะแนนเพื่อนำไปแลกเป็นของรางวัลอื่นๆ ได้ที่เครื่องแลกของรางวัล เช่น น้ำดื่มสิงห์ เจลล้างมือ และถุงผ้ารักษ์โลก ทั้งนี้ขวดพลาสติกที่รับคืนจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลจึงช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมที่ยั่งยืน

ณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ สาธิตการใช้ตู้ RVM

 

ปัจจุบัน โครงการ “ฃ ขวด คืนค่า” เริ่มต้นแล้ว โดยในระยะแรกจะติดตั้งตู้ RVM รับคืนขวดพลาสติก และตู้แลกของรางวัลที่โครงการ The ESSE Sukhumvit 36 ซึ่งเป็นคอนโดมีเนียมระดับซูเปอร์ลักชัวรีภายใต้แนวคิด A Harmony of Contrast ในทำเลติดรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีทองหล่อ โดยทดลองติดตั้งมาแล้วประมาณ 1 เดือน ซึ่งได้รับขวดสำหรับรีไซเคิลแล้วมากกว่า 1,000 ขวด ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายที่จะติดตั้งตู้ RVM ในทุกโครงการของ The ESSE ในอนาคต

วิธีการใส่ขวดตู้ RVM

 

 

ถุงผ้ารักษ์โลก

 


วันนี้ "ไม่คุยโควิด" ถ้าจะคุยในประเด็นว่า มันจะจบกันเมื่อไหร่ ก็คงต้องคุยยาวต่อเนื่องไปถึงชาติหน้า ก็ยังไม่จบ เพราะมันจะไม่หายไปไหน มันจะอยู่กับมนุษย์โลกตลอดไป อยู่แบบเชื้อเอดส์ เชื้อไข้หวัดนก เชื้อซาร์ส เชื้อเมอร์ส เชื้ออหิวาต์ ประมาณนั้น

กลเกม 'ในศาล-ในถนน'
"โชคดี-โชคร้าย"ในโควิด
โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่