ต้องเอาความจริงออกมา! 'หมอวรงค์' ผ่าคำพิพากษาศาลปกครองกลาง


เพิ่มเพื่อน    

3 เม.ย.64 - นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม  รักษาการหัวหน้าพรรคไทยภักดี อดีตส.ส.จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์  ซึ่งเคยมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบโครงการรับจำนำข้าวในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กดังนี้ 

#ต้องเอาความจริงออกมา 

ผมมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ในคำพิพากษาศาลปกครองกลาง วันที่ 29 มีนาคม 64 คดีบุญทรงกรณีจีทูจี เทียบกับคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดียิ่งลักษณ์ 2 เมษายน 64 เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 

คดียิ่งลักษณ์ ศาลปกครองกลาง........ 

ได้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ว่า การระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ มีการทุจริตเกิดขึ้น มาประกอบการให้เหตุผลในคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ 1(นางสาวยิ่งลักษณ์) ชดใช้เงินค่าเสียหายนั้น 

การตั้งกระทู้ การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี การลงมติไม่ไว้วางใจ เป็นกระบวนการควบคุมและตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล ที่เป็นการคานอำนาจของฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายนิติบัญญัติอันเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้าน ในรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญเท่านั้น 

ซึ่งนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1(นางสาวยิ่งลักษณ์) เป็นผู้ตอบกระทู้ สรุปความได้ว่า…...ได้มีการอนุมัติให้ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ ลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งหมด 10จังหวัด 

และในโครงการนี้ที่ผ่านมา ดีเอสไอ (DSI) ก็รับเรื่องของโครงการทุจริต ที่จังหวัดกาญจนบุรี ไปเป็นคดีพิเศษเรียบร้อยแล้ว…...กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ 1(นางสาวยิ่งลักษณ์) กระทำโดยจงใจปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว และเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการ 

ถ้าเราอ่านคำพิพากษาศาลปกครองกลาง จะพบว่านางสาวยิ่งลักษณ์ ได้มอบหมายให้นายบุญทรงไปตรวจสอบ แต่เมื่อมาตรวจสอบคำพิพากษาศาลปกครองกลางที่ออกมาวันที่ 29 มรนาคม 2564 ได้พูดถึงนายบุญทรงและพวกในคดีจีทูจีดังนี้.... 

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า(บุญทรงและพวก) ปฏิบัติหน้าที่ในการระบายข้าวโดยการแบ่งหน้าที่กันทำ ในลักษณะจงใจกระทำต่อกระทรวงพาณิชย์ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับความเสียหายตามสัญญาระบายข้าวรวม 4 ฉบับ 

เท่ากับว่ายิ่งลักษณ์ได้มอบหมายให้นายบุญทรงไปตรวจสอบ ซึ่งเป็นนายบุญทรงคนเดียวกับที่ศาลปกครองบอกว่า จงใจกระทำต่อกระทรวงพาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย 

ถ้าพูดภาษาชาวบ้าน นางสาวยิ่งลักษณ์ได้มอบหมายให้คนโกงไปตรวจสอบการโกง 

และมีบทสรุปว่า จึงฟังไม่ได้ว่ายิ่งลักษณ์ กระทำโดยจงใจปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว และเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการ 

ช่วยกันวิเคราะห์คำพิพากษาของศาลปกครองกลางครับ จะได้เรียนรู้ร่วมกัน
 


เรื่อง "ฉีดวัคซีน" คณะกรรมการ "วัคซีนแห่งชาติ" ออกแผนใหม่ล่าสุดมาแล้ว! Walk-in ครับ Walk-in แปลว่า "ฉุยฉายพราหมณ์"

"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"