ขนส่งฯคุมเข้มจับGPSความเร็ว รถโดยสารสาธารณะช่วงสงกรานต์แบบเรียลไทม์


เพิ่มเพื่อน    


10เม.ย.64-นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมมอบนโยบายให้กรมการขนส่งทางบก เพิ่มความเข้มข้นมาตรการควบคุมพฤติกรรมการใช้ความเร็วบนท้องถนนของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 เพื่อให้การเดินทางบนท้องถนนมีความปลอดภัยสูงสุด กรมการขนส่งทางบกได้กำชับให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งเพิ่มความเข้มงวดมาตรการตรวจสอบและควบคุมการใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะทุกคันที่ออกเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

ทั้งนี้ต้องตรวจสอบการทำงานของระบบ GPS Tracking ให้ส่งข้อมูลแจ้งตำแหน่งของรถปรากฏที่ศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขการตรวจความพร้อมก่อนให้บริการตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด หากพบระบบ GPS Tracking ขัดข้องไม่สามารถแก้ไขได้ ผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดหารถคันใหม่ทดแทนทันที เช่นเดียวกับกรณีของการตรวจสภาพความพร้อมรถและอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อความปลอดภัย หากพบความบกพร่องที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุต้องเปลี่ยนรถคันใหม่ทดแทนเช่นกัน 

นอกจากนี้ ต้องกำชับเข้มงวดให้พนักงานขับรถทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ใช้ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด ขับในเลนซ้ายสุด เพื่อไม่ให้กีดขวางจราจรของรถประเภทอื่น ชั่วโมงการทำงานต้องไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด พักผ่อนเพียงพอ ไม่ใช้สารเสพติด แอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ โดยกรมการขนส่งทางบกจะติดตามตรวจสอบการเดินรถโดยสารสาธารณะด้วยระบบ GPS Tracking ตลอดเส้นทาง และเพิ่มความถี่ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วด้วยกล้องเลเซอร์ในเส้นทางสายหลัก 

“หากพบการใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด ประสานผู้ประกอบการขนส่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อระงับการใช้ความเร็ว ควบคู่กับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ต้องเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์”นายจิรุตม์ กล่าว

สำหรับรถบรรทุกที่มีความจำเป็นต้องทำการขนส่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีการติดตามการเดินรถผ่านระบบ GPS Tracking และตรวจจับความเร็วด้วยกล้องเลเซอร์เช่นเดียวกับรถโดยสารสาธารณะ โดยขอความร่วมมือรถบรรทุกหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เช่น การขับรถโดยใช้ความเร็วที่เหมาะสมกับสภาพถนน ใช้ช่องทางจราจรซ้ายสุด 

กรณีต้องใช้เส้นทางที่มีช่วงขึ้นเขาลงเขา ขอให้หลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีประชาชนใช้ถนนจำนวนมาก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการชะลอตัว และทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ห้ามจอดรถบริเวณไหล่ทาง และขอให้ปฏิบัติตามข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยการกำหนดห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปเดินรถในถนนบางสาย เช่น สายเหนือ ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) ช่วงนครสวรรค์ ถนนรังสิโยทัย (ทางหลวงหมายเลข 117) สายอีสาน ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) สระบุรี ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) แก่งคอยถึงสีคิ้ว ถนนกบินทร์บุรี-ปักธงชัย (ทางหลวงหมายเลข 304) บุรีรัมย์-อรัญประเทศ (ทางหลวงหมายเลข 348)

 ทั้งนี้ ในระหว่างการขนส่งห้ามจอดรถบริเวณไหล่ทางโดยเด็ดขาด ผู้ประกอบการขนส่งต้นสังกัดที่ไม่สามารถควบคุมดูแลพนักงานขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย หากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ผู้ประกอบการขนส่งต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"