MRT แจงพนักงานรักษาความปลอดภัยสายสีม่วงติดโควิด


เพิ่มเพื่อน    

 

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ได้รับรายงานยืนยันว่ามีพนักงานรักษาความปลอดภัย สถานีกระทรวงสาธารณสุข โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย

โดยมีข้อมูลไทม์ไลน์ ดังนี้
วันที่ 1 เมษายน 2564 : ปฏิบัติงานที่สถานีกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 2-3 เมษายน 2564 : ลาหยุด ไปหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 4 เมษายน 2564 : ลาหยุด กลับมาพักค้างคืนกับเพื่อนที่กรุงเทพ (ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19)

วันที่ 5-8 เมษายน 2564 : เวลา 19.00-07.00 น. ปฏิบัติงาน ที่สถานีกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 9 เมษายน 2564 : เวลา 19.00 น. ปฏิบัติงาน ที่สถานีกระทรวงสาธารณสุข
เวลา 20.30 น. ได้รับแจ้งว่าเพื่อนที่พักค้างคืนด้วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงลากลับที่พัก

วันที่ 10 เมษายน 2564 : หยุดงาน เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯที่โรงพยาบาล

วันที่ 11-12 เมษายน 2564 : หยุดงาน กักตัวรอฟังผลอยู่ในที่พัก

วันที่ 12 เมษายน 2564 : โรงพยาบาลยืนยันผลตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19 และเข้ารับการรักษา
พนักงานไม่มีอาการใดๆ และขณะปฏิบัติงานมีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าว และปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยให้พนักงานกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสใกล้ชิดไปรับการตรวจหาเชื้อทันที และทำการกักตัวเพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 14 วัน ทำการสับเปลี่ยนพนักงานชุดใหม่มาปฏิบัติงานแทน พร้อมทั้งเช็ดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณสถานีเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่คืนวันที่ 9 เมษายน 2564

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรการเข้มงวดอย่างต่อเนื่องในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและของพนักงานเป็นสำคัญ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดี ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ เว้นระยะห่างระหว่างใช้บริการ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่มีให้บริการทุกสถานี และสแกนไทยชนะเมื่อเข้า-ออกจากขบวนรถ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคน บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤติการณ์นี้ไปด้วยกัน


การที่ "ไต้หวัน" ตกอยู่ในสภาพ "เศรษฐีขาดไฟ" เป็นกรณีศึกษาด้าน "สะท้อนคิด" คือ โควิดมารอบแรก ไต้หวันสยบราบคาบ

๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"
"รัฐบาลทำดีแต่มีคนเซ็ง"
เมื่อนายกฯ ชื่อ "พิธา"
มิติ"ปัจจุบัน-อนาคต"
เมื่อ"มั่นใจ"ก็ไปท่องเที่ยว