ปลัดวธ. สั่งข้าราชการเวิร์คฟอร์มโฮมตั้งแต่ 16 เม.ย. แม้โควิดพุ่งงานเดินต่อ


เพิ่มเพื่อน    

 

 

     วันที่ 14 เม.ย. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขณะนี้ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ออกประกาศชัดเจนว่า หากพบข้าราชการ เจ้าหน้าที่คนใดติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 ต้องเร่งส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาล พร้อมกับแจ้งไทม์ไลน์ตามความจริง ส่วนคนที่ร่วมงานที่มีความเสี่ยงสูง สัมผัสใกล้ชิด และมีความเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อ ให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยการเข้ารับการตรวจหาเชื้อ ทำการกักตัวและหลีกเลี่ยงการสัมผัสบุคคลอื่นเป็นเวลา 14 วัน และให้รายงานอาการให้ผู้บังคับบัญชาทราบในทุกวัน ทั้งนี้ หากมีอาการผิดปกติหรือสงสัยว่าติดเชื้อ ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบ และไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจทันที
      ปลัด วธ. กล่าวต่อว่า ล่าสุดพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือภาครัฐ  Work From Home   เต็มขีดความสามารถไปจนถึง 30 เมษายน 2564 นั้น เพื่อเป็นการลดความแออัดในสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วธ.ได้ให้หน่วยงานใน วธ. ดำเนินการลดความแออัด และเหลื่อมเวลาการทำงาน ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (Work from home) ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ขอให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ Work from home  อย่างเข้มงวด และปฏิบัติตามมาตรการของการะทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่เดินทางออกนอกพื้นที่เท่าที่จำเป็น งดร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน แม้อยู่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด แต่การขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมยังคงเดินหน้าต่อไป
     “บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านหรือ Work From Home ต้องรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาและสามารถติดต่อประสานงานได้ตลอด นอกจากนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการก่อนเข้ามาในอาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรมและอาคารของแต่ละหน่วยงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอด ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการ” ปลัด วธ. กล่าว


"วัคซีนไฟเซอร์" จากอเมริกา "มหามิตร" บริจาค มาถึงไทยแล้ว จะ ๑.๕ ล้าน หรือ ๒.๕ ล้านโดส ก็ช่างเถอะ ยังไงๆ ก็ต้องขอบใจเขา

ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"
"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"