สำรวจรอยแตก-อัตรากัดเซาะ'เขาตาปู' เกาะเจมส์บอน เล็งเสริมแข็งแรงฐานรากหวั่นถล่ม


เพิ่มเพื่อน    

เขาตาปู ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จ.พังงา

 

 

     วันที่ 16 เม.ย. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ลงพื้นที่ติดตามและรับฟังการดำเนินงานสำรวจทางธรณีวิทยา ธรณีเทคนิค และประเมินเสถียรภาพบริเวณพื้นที่เขาตาปู ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จ.พังงา เพื่อประเมินเสถียรภาพและความเสี่ยงต่อการพังทลายจากการถูกกัดเซาะของน้ำทะเลจากกรมทรัพยากรธรณี และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และหน่วยงานในพื้นที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จ.พังงา 

      นายวราวุธ กล่าวว่า จากกรณีที่มีการพังทลายของแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีหลายแห่งของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาจึงมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และไม่อยากให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างทางธรณีที่มีคุณค่าความสำคัญทางประวัติศาสตร์เช่นนี้อีก จึงได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการสำรวจอย่างเร่งด่วนเพื่อหาแนวทางอนุรักษ์ต่อไป 

     “ การอนุรักษ์เขาตาปู ถือได้ว่าเป็นการสู้กับธรรมชาติ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะในปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังส่งผลกระทบต่อสภาพทางธรณีวิทยา และอุทยานแห่งชาติหลายแห่งต้องมีการศึกษาอย่างจริงจัง เพื่ออนุรักษ์ให้เขาตาปู เป็นแลนด์มาร์คของ จ.พังงา และเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยไปให้ได้ยาวนานที่สุด การศึกษาในครั้งนี้จะเป็นการยกระดับการดำเนินงานด้านธรณีวิทยาของประเทศไทยอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้เร่งสำรวจแหล่งธรณีวิทยาที่สำคัญของประเทศไทยที่มีความเสี่ยงต่อการพังทลายเช่นนี้ เพื่อวางแนวทางการป้องกันก่อนที่จะต้องสูญเสียแหล่งสำคัญทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ไป ” นายวราวุธ กล่าว 

 

     สำหรับโครงสร้างทางธรณีเขาตาปู มีอัตลักษณ์ที่สวยงามและมีความโดดเด่นทางธรณีวิทยาแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีรูปร่างคล้าย "ตาปู" นับเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของ จ.พังงา และของประเทศไทย หลายคนรู้จักในนามเกาะเจมส์บอนที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ปัจจุบันโครงสร้างธรณีวิทยาของเขาตาปูแห่งนี้ อาจมีเสถียรภาพที่เสี่ยงต่อการพังทลายจากหินร่วง ที่ผ่านมา พบเหตุการณ์พังทลาย ปรากฏเป็นข่าวมาแล้วหลายครั้ง อาทิ บริเวณหมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี เกาะทะลุ จ.พังงา และปราสาทหินพันยอด จ.สตูล 

     รมว.ทส. กล่าวต่อว่า ในการสำรวจเขาตาปูเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการพังทลาย ใช้วิธีการสำรวจธรณีเทคนิค - ธรณีวิศวกรรม (การวัดรอยแตก คำนวณอัตราการกัดเซาะ โดยเครื่อง 3D Scanner) การสำรวจธรณีฟิสิกส์ ธรณีวิทยาโครงสร้างพื้นผิวท้องทะเล โดยเครื่องวัดคลื่นไหวสะเทือน (marine seismic) หยั่งน้ำลึก (echo sounder) และการสำรวจด้านอุทกศาสตร์ เพื่อวัดทิศทางการไหลของกระแสน้ำและความสูงคลื่น เป็นต้น 

      "  สำหรับแนวทางการอนุรักษ์จากการประเมินในเบื้องต้น อาจเป็นการเสริมความแข็งแรง เพิ่มเสถียรภาพของฐานราก โดยไม่ให้เสียทัศนียภาพ การใช้หลักเทคนิควิศวกรรมฐานราก ลดความรุนแรงของคลื่นที่จะเข้าปะทะหรือส่งผลต่อฐานราก ทั้งนี้ การดำเนินการจะเป็นแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต " นายวราวุธ กล่าว 

 


ชั่วโมงนี้.... "มงลง" สาวงามชื่อ "เสาวภา ไชยวิชา" ครับ! ในฐานะตัวแทน "พยาบาลทุกท่าน" ในสนามรบโควิด-๑๙

"เยรูซาเลม"ถึง"เข็มฉีด"
"ควรมีคนเช่นนี้อยู่หรือ?"
โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา