สมุทรปราการพุ่งพรวดวันเดียว82ราย! พักHospitelแล้ว144คน


เพิ่มเพื่อน    

19 เม.ย. 64 - เมื่อเวลา 13.00  น. นายแพทย์พรณรงค์  ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรปราการ พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ จำนวน 82   ราย เป็นผู้ป่วยในพื้นที่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน  49  ราย อำเภอบางพลี จำนวน 7 ราย อำเภอบางบ่อจำนวน 3 ราย อำเภอบางเสาธงจำนวน 2 ราย  รับมารักษาต่อในจังหวัดสมุทรปราการ 21 จำนวน    ราย  ทำให้จังหวัดสมุทรปราการมีผู้ติดเชื้อทุกอำเภอแล้ว 

ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมจนถึงปัจจุบันจำนวน 1,103 ราย เป็นผู้ป่วยในพื้นที่ 608  ราย ผู้ป่วยที่รับมารักษาต่อในสมุทรปราการจำนวน 495 ราย รักษาหายแล้วจำนวน 419 ราย ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจำนวน 684 ราย อยู่ในโรงพยาบาลของรัฐจำนวน 345  ราย โรงพยาบาลเอกชนจำนวน 339 ราย ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการได้มีการตรวจคัดกรองทางแล็ป จำนวน 64,390 ราย พบผู้ติดเชื้อจำนวน 608  ราย  รอผลอีก 409  ราย  ทำให้เตียงรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเต็ม             

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี และโรงพยาบาลในสังกัดฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ได้แก่ 1. หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel ) ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราภัฏธนบุรีสมุทรปราการ เป็นอาคารหอพักนักศึกษาชาย 7 ชั้น สามารถรองรับผู้ติดเชื้อเข้าพักอาศัย ชั้น 2 - ชั้น 7  ชั้นละ 20 ห้อง ห้องละ 4 เตียง รองรับสูงสุดชั้นละ 80 เตียง รวม 6 ชั้น รองรับได้ 480 เตียง   2. โรงพยาบาลสนาม (Field Hospital) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ 100 – 150 ราย รองรับในกรณีที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel)  เตียงเต็ม   ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 64 มีผู้ติดเชื้อเข้าพัก จำนวน 144  ราย.

 


เรื่อง "ฉีดวัคซีน" คณะกรรมการ "วัคซีนแห่งชาติ" ออกแผนใหม่ล่าสุดมาแล้ว! Walk-in ครับ Walk-in แปลว่า "ฉุยฉายพราหมณ์"

"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"