พบใหม่จารึกโบราณ'เขาพระบาทใหญ่-วัดหนองป่าพง'กรมศิลป์เก็บข้อมูลเทียบยุค


เพิ่มเพื่อน    

 

 

 

 

        วันที่ 20 เม.ย. นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า กรมศิลปากร ค้นพบจารึกอักษรโบราณใหม่ จำนวน 2 หลัก โดยจารึกหลักแรกพบจากการดำเนินการขุดแต่งโบราณสถาน วัดเขาพระบาทใหญ่  ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนยอดเขาพระบาทใหญ่ นอกกำแพงเมืองสุโขทัย ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยพบจารึกหินชนวนลักษณะเป็นแผ่นใบเสมา สภาพสมบูรณ์ มีขนาดสูง 31 เซนติเมตร กว้าง 30 เซนติเมตร และหนา 5 เซนติเมตร ส่วนหลักที่ 2 พบจากการสำรวจโบราณสถานวัดหนองป่าพง ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองสุโขทัยทางด้านทิศตะวันตก ลักษณะของจารึกเป็นหินชนวนแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า สภาพชำรุด มีขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 37 เซนติเมตร หนา 4.5 เซนติเมตร มีการจารึกเพียงด้านเดียว ลักษณะเป็นวงกลมล้อมรอบดอกไม้แปดกลีบ

      นายประทีป กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ กรมศิลปากรให้ความสำคัญกับการอ่านเอกสารและจารึกโบราณประเภทต่างๆ ซึ่งผู้อ่านจะต้องมีความพร้อมทางด้านความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง ประเภทของจารึกโบราณ ประเภทของรูปลักษณ์อักษร เนื้อหาในเรื่องต่างๆ และคําศัพท์ที่ปรากฏในจารึก นอกจากนี้ ยังจําเป็นต้องใช้ประสบการณ์ในการทํางานที่เชี่ยวชาญอย่างมากจึงได้มอบหมายให้ น.ส.พิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ (ภาษา เอกสาร และหนังสือ) พร้อมด้วย นายเทิม มีเต็ม ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรโบราณ และคณะจากกลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เข้าสำรวจเก็บข้อมูล เพื่อเก็บหลักฐานโดยละเอียดและนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบอ้างอิงกับยุคสมัยของจารึกดังกล่าว จากนั้น จะทำการอนุรักษ์ตามหลักการและถอดอักษรจารึก เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการต่างๆ โดยเฉพาะด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี อักษรศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์ต่อไป

 

 


ชั่วโมงนี้.... "มงลง" สาวงามชื่อ "เสาวภา ไชยวิชา" ครับ! ในฐานะตัวแทน "พยาบาลทุกท่าน" ในสนามรบโควิด-๑๙

"เยรูซาเลม"ถึง"เข็มฉีด"
"ควรมีคนเช่นนี้อยู่หรือ?"
โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา