ครม. เห็นชอบตั้งข้าราชการการเมือง รมต.ใหม่ ดันผู้สมัคร ส.ส.พปชร. เป็นเลขาฯตรีนุช


เพิ่มเพื่อน    

20 เม.ย.64 - น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) แถลงว่า เรื่องแต่งตั้ง 20 เมษายน 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เสนอการแต่งตั้งนายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมืองจำนวน 4 ราย ดังนี้ 1.นายสุทธิชัย จรูญเนตร ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ตรีนุช เทียนทอง) 2. นายณรงค์ ดูดิง ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) 3. นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต ดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ตรีนุช เทียนทอง) 4. นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรม (ผู้ตรวจราชการกรมระดับสูง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ (นักวิชาการสหกรณ์ทรงคุณวุฒิ) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

สำหรับ น.ส.อรพินทร์ เพชรทัต เป็นอดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ลงเขตดินแดงและเขตห้วยขวาง ในเลือกตั้งที่ผ่านมา แต่แพ้ โดยก่อนหน้านี้ยังเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม.พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 

อรพินทร์ เพชรทัต