วธ.ฉลอง 239 ปี รัตนโกสินทร์ จัดพิธีทางศาสนา และเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี


เพิ่มเพื่อน    

 

 

     วันที่ 21 เม.ย. ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 239 ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของาน“ใต้ร่มพระบารมี 239 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” หลังจากนั้น รมว.วธ.      เป็นประธานพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมี ดร.ยุพา  ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม

 

 

​        นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า  รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม     เนื่องในโอกาสครบรอบ 239 ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ จึงจัดกิจกรรมทางศาสนาขึ้น  นอกจากนี้ วธ.ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน จัด “นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 10 รัชกาล” ระหว่างวันที่ 21 -30 เม.ย.2564 ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 

     "  ภายในนิทรรศการประกอบด้วย ส่วนที่ 1 นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี  จัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ส่วนที่ 2 การฉายภาพสามมิติในระบบ panorama mapping เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ได้ทรงพระราชทาน ความเจริญรุ่งเรือง ความสุขสงบร่มเย็นแก่ปวงประชาชาวไทย ในชื่อชุด “อเนกอนันต์เลิศหล้าอาณาจักรไทย” ส่วนที่ 3 นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ ชมภาพที่หาดูได้ยาก จากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ที่ถ่ายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความสุขของคนไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการจัดนิทรรศการครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)   อย่างเคร่งครัด" นายอิทธิพล กล่าว 

   

      ต่อมาเวลา 11.00 น.  ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 10  รัชกาล เนื่องในโอกาสครบรอบ 239  ปี แห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

      นิทรรศการครั้งนี้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี รวมทั้งร่วมฉลองเนื่องในวาระครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 239 ปี ซึ่งในวันแรกของการเปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการ ได้รับความสนใจจากประชาชนทุกเพศทุกวัย ภายในนิทรรศการมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ พร้อมแนะนำการเข้าชมแต่ละโซนแบบรักษาระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าชมตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยไร้โควิด 

 


ชั่วโมงนี้.... "มงลง" สาวงามชื่อ "เสาวภา ไชยวิชา" ครับ! ในฐานะตัวแทน "พยาบาลทุกท่าน" ในสนามรบโควิด-๑๙

"เยรูซาเลม"ถึง"เข็มฉีด"
"ควรมีคนเช่นนี้อยู่หรือ?"
โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา