'โควิด' ลามวงการสื่อ 'ช่อง 7HD' สั่ง 6 ผู้ประกาศข่าวกักตัว 14 วัน


เพิ่มเพื่อน    

22 เม.ย.64 -  ช่อง 7HD ออกประกาศ โดยเนื้อหาระบุว่า เนื่องจากวันนี้ (21 เมษายน 2564) ทางบริษัทฯ ได้รับแจ้งเกี่ยวกับสถานการณ์ติดเชื้อ COVID-19 ดังนี้

พนักงานของช่อง 7HD จำนวน 1 ราย ตรวจพบว่าติดเชื้อ COVID-19 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 จากบุคคลภายนอก และขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

ผู้ประกาศข่าวของช่อง 7HD คือ นางสาวกานุรัจน์ คนีบุตร, นายอรรถพล ภิญโญ, นางสาวนิลาวัณย์ พาณิชย์รุ่งเรือง, นางสาวเหมือนฝัน ประสานพานิช, นางสาวภิญญาพัชญ์ ด่านอุตรา และนายสวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา ได้ทำงานใกล้ชิดกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ (เมื่อวันที่ 16 และ 18 เมษายน 2564) ซึ่งล่าสุดทั้ง 6 ราย ได้ไปตรวจหาเชื้อ COVID-19 แล้ว และอยู่ระหว่างรอผลตรวจ

ทั้งนี้ ได้ให้ผู้ประกาศกักตัวสังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน ตามแนวทางมาตรการของรัฐแล้ว

พร้อมกับทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคนตามข้อปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดังนี้

บริษัทฯ ได้ทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ภายในอาคารทุกจุด เพื่อความปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว

ให้ผนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานเที่ยวข้องใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อดังกล่าวเข้ารับการตรวจหาเชื้อทันทีโดยอยู่ระหว่างรอผลตรวจ และทำการกักตัวเอง และสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยบริษัทฯ ได้มีการติดตามรายงานสุขภาพของพนักงานอย่างใกล้ชิด

บริษัทฯ ได้ปรับการทำงานให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ตั้งแต่วันที่ 1 2 เมษายน 2564 และให้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 และขอให้ทุกคนรัษาสุขภาพและปลอดภัย หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะรีบแจ้งให้ทราบต่อไป.


เรื่อง "ฉีดวัคซีน" คณะกรรมการ "วัคซีนแห่งชาติ" ออกแผนใหม่ล่าสุดมาแล้ว! Walk-in ครับ Walk-in แปลว่า "ฉุยฉายพราหมณ์"

"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"