"เอนก "ตรวจรพ.สนาม จุฬาฯ ส่งหุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วย เก็บข้อมูล


เพิ่มเพื่อน    

 


22เม.ย.64-นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) พร้อมด้วย นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรมว.อว.และโฆษก อว. และผู้บริหารระดับสูง อว. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการของโรงพยาบาลสนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ซึ่งโรงพยาบาลสนามจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับและให้การดูแลรักษาเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ หรืออาการน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้มีการระบาดออกไปสู่ชุมชน และมีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์ทันสมัย มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยควบคู่ไปกับการจัดเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยหวังที่จะนำไปพัฒนา ต่อยอด ด้านการสาธารณสุขในอนาคต

โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ที่สามารถประสานและส่งต่อผู้ป่วย ในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลโดยประสานการส่งต่อกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีพื้นที่รองรับกว่า 100 เตียง พร้อมรับผู้ป่วยบ่ายวันนี้

 


"วาระแห่งชาติ" ฉีดวัคซีนโควิด "เริ่มแล้ว" CEO กว่า ๔๐ บริษัท "ร่วมรัฐ" เปิดจุดกระจายฉีด "นำร่อง" ใน กทม.ที่ "เซ็นทรัล ลาดพร้าว" เมื่อวาน (๑๒ พ.ค.๖๔)

มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"