MEA เดินหน้าโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ถนนจรัญสนิทวงศ์


เพิ่มเพื่อน    

 

ตามที่ การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ได้มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาลเร่งดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินมาอย่างต่อเนื่องนั้น ล่าสุด MEA จะดำเนินโครงการบนถนนจรัญสนิทวงศ์ (โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน) ตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม 7 - แยกท่าพระ รวมระยะทาง 11.4 กิโลเมตร ซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้จะช่วยพัฒนาเสถียรภาพและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง และเป็นการเตรียมพร้อมรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคธุรกิจของหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ในอนาคต ตลอดจนช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงช่วยเสริมสร้างทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครให้มีความสวยงาม พร้อมให้กรุงเทพมหานครเข้าสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน
    ทั้งนี้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 MEA ได้ให้ความสำคัญด้านมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุด โดยพัฒนายกระดับการก่อสร้างตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น ในบริเวณการก่อสร้างกำหนดให้ติดตั้งแนวกั้นชั่วคราว ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพื่อความปลอดภัย แบ่งพื้นที่ให้ประชาชนได้มีช่องทางเดินได้อย่างสะดวก สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แจ้งเหตุ หรือข้อเสนอแนะได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
Energy for city life, Energize smart living


เห็น "นายกฯ" ถ่ายทอดสด "ฟุตบอลยูโร" เอาใจคอบอลเลยอยากคุยเรื่องฟุตบอลมั่ง แต่ของผมระดับ "ฟุตบอลโลก" เลยแหละ!

ทีมแพทย์ 'ศูนย์วิจัย' จุฬาฯ
เรื่อง 'ไม่เป็นเรื่อง' (ซักวัน)
"การสื่อสารกับการเมือง"
ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"