MEA ห่วงใยใช้ไฟฟ้าอย่างไร ประหยัด ปลอดภัย ในช่วง Work from Home


เพิ่มเพื่อน    

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยและทำงานอยู่ที่บ้าน หรือ Work from Home เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จึงมีการใช้ไฟฟ้าตลอดทั้งวัน ประกอบกับอากาศที่ร้อนทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานมากขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการพลังงานไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยสูงขึ้นกว่าปกติถึงแม้ในช่วงเวลาใช้งานเท่ากัน นอกจากนี้ยังอาจมีการใช้เครื่องปรับอากาศ เปิดปิดตู้เย็นบ่อยครั้ง ใช้พัดลมยาวนาน ปั๊มน้ำทำงานมากเนื่องจากมีการใช้อุปโภคบริโภคในบ้านมากขึ้น ทั้งหมดนี้เป็นเหตุให้มีค่าไฟเพิ่มสูงขึ้นตามมาด้วย
    

ดังนั้น การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA โดย นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร มีข้อแนะนำการใช้ไฟ้าในบ้านในช่วง Work from Home ให้ประหยัดไฟและปลอดภัย โดยถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้งาน เลือกใช้หลอดไฟแบบ LED ปิดสวิตช์ไฟดวงที่ไม่ใช้ เปิดเครื่องปรับอากาศในอุณหภูมิที่พอเหมาะ 26°C แต่หากต้องการความรู้สึกเย็นสบายเท่ากับ 24°C ให้เปิดพัดลมช่วย โดยไม่ต้องลดอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ และควรล้างเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง


นอกจากนี้ การใช้เตารีดให้ประหยัดควรรีดผ้าครั้งละมากๆ ไม่ควรรีดบ่อยๆ โทรทัศน์เมื่อเลิกใช้ควรปิดและถอดปลั๊กทุกครั้ง ไม่ควรปิดด้วยรีโมตเพียงอย่างเดียว จัดระเบียบตู้เย็นให้เหมาะสม ไม่เปิดตู้เย็นบ่อยๆ ไม่เปิดทิ้งไว้นานๆ เมื่อใช้เครื่องดูดฝุ่นควรทิ้งฝุ่นในถุงเครื่องดูดฝุ่นทุกครั้ง เพื่อให้มีแรงดูดดีขึ้น และหมั่นดูแลบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานและปลอดภัยอยู่เสมอ
    

รวมถึงหมั่นตรวจสอบสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี หากพบว่าชำรุดควรเปลี่ยนใหม่ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ รวมทั้งติดตั้งสายดินพร้อมเครื่องตัดไฟรั่วเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรที่ก่อให้เกิดอัคคีภัย เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน บำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานเพื่อความปลอดภัยอยู่เสมอ อีกทั้งเป็นการช่วยประหยัดพลังงาน ลดค่าไฟฟ้าลงได้ รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้อีกด้วย
    

อย่างไรก็ตาม MEA มีความพร้อมดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าในพื้นที่ให้บริการ โดยยึดหลักมาตรการป้องกันของ ศบค. D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อีกทั้งเพิ่มการดูแลงานฉุกเฉิน โรงพยาบาล สถานที่สำคัญ อีกทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้า พร้อมให้บริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ตลอด 24 ชั่วโมง และขอแนะนำบริการในรูปแบบออนไลน์ https://www.mea.or.th/eservice/ รวมถึงศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.
 


เห็น "นายกฯ" ถ่ายทอดสด "ฟุตบอลยูโร" เอาใจคอบอลเลยอยากคุยเรื่องฟุตบอลมั่ง แต่ของผมระดับ "ฟุตบอลโลก" เลยแหละ!

ทีมแพทย์ 'ศูนย์วิจัย' จุฬาฯ
เรื่อง 'ไม่เป็นเรื่อง' (ซักวัน)
"การสื่อสารกับการเมือง"
ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"