ปปช.กางบัญชีทรัพย์สิน 'นายกอบจ.นครพนม' ลูกสาวรองประธานสภาฯ


เพิ่มเพื่อน    

30 เม.ย.64 - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวศุภพานี โพธิ์สุ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 โดยระบุสถานภาพโสด มีบิดาชื่อนายศุภชัยโพธิ์สุ อาชีพนักการเมือง มารดาชื่อนางพูนสุขโพธิ์สุ อาชีพข้าราชการบำนาญ และยังมีประวัติการทำงานย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2562-2563 ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญประจำตัวส.ส.ศุภชัย

น.ส.ศุภพานี ระบุว่ามีรายได้รวมต่อปี 2,894,360 บาท โดยเป็นรายได้ประจำที่ได้จากเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง , รายได้จากทรัพย์สิน ที่ได้จากค่าเช่าคอนโด ค่าเช่าบ้าน นอกจากนี้​ ยังมีรายได้จากการขายยางพาราก้อนถ้วย ขายมูลสุกร ขายปาล์มน้ำมัน ส่วนรายจ่ายประจำปีมูลค่ารวม 2,120,457 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว จ่ายเบี้ยประกันภัย ผ่อนรถยนต์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยางพารา ปาล์มน้ำมัน และมูลสุกร

น.ส.ศุภพานี ยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินทั้งสิ้น 63,430,233 บาท ได้แก่เงินสด 1,000,000 บาท เงินฝาก 2,165,808 บาท เงินลงทุน 780,000 บาท โดยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทปานทองธุรกิจ จำกัด และบริษัทพารวย อินเตอร์เทรด จำกัด เงินให้กู้ยืม 10,008,000 บาท ทั้งนี้ผู้ยื่นระบุว่าเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทปานทองธุรกิจ จำกัด เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 ที่ดิน 20,776,000 บาท โดยมีเอกสารประกอบเป็นโฉนดจำนวน 14 รายการเกือบทั้งหมดอยู่ในจังหวัดนครพนม มีเพียงแห่งเดียวอยู่ในเขตจตุจักร กทม. โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 13,500,000 บาท ทั้งหมด 5 หลัง อยู่ในจังหวัดนครพนมและกทม. ยานพาหนะ 7,412,000 บาท มีทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวม 8 คัน สิทธิและสัมปทาน 198,425 บาท ทรัพย์สินอื่น (มูลค่า 200,000 บาทขึ้นไป) 7,590,000 บาท ประกอบด้วยนาฬิกาหรู กระเป๋ายี่ห้อหรู สวนปาล์ม สวนยางพารา และอาวุธปืน 1 กระบอก

ส่วนหนี้สินรวมทั้งสิ้น 4,418,698 บาท ซึ่งเป็นหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชี และหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ


วัคซีน "Chula Cov19" จะเป็นวัคซีนที่ "ช้าหน่อย แต่ชัวร์" ด้านคุณภาพและความปลอดภัย ในบรรดาวัคซีนโควิด-๑๙ ที่มีอยู่ตอนนี้! ยิ่งกับปัญหา....

เรื่อง 'ไม่เป็นเรื่อง' (ซักวัน)
"การสื่อสารกับการเมือง"
ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"
"รัฐบาลทำดีแต่มีคนเซ็ง"