ข่าวดี ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า'คืนเที่ยว'เดินทางในบัตรรายเดือน ที่หมดอายุ 18 เม.ย.-31 พ.ค. 64 ได้


เพิ่มเพื่อน    


รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางราง (ขร.) ระบุว่า เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2564 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดี ขร. ได้ลงนามออกประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรณีบัตรโดยสารรายเดือน โดยมีใจความว่า ขร. และผู้ให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน มีความห่วงใยประชาชนที่ใช้บริการ และต้องการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากค่าใช้จ่าย 

ทั้งนี้จึงได้มีมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กรณีบัตรโดยสารรายเดือน 
โดยให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารรายเดือน หรือบัตรเติมเที่ยวเดินทาง ที่มีเที่ยวเดินทางหมดอายุ ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย.-31 พ.ค. 2564 สามารถติดต่อขอคืนเที่ยวเดินทางได้ ณ จุดจำหน่ายบัตรโดยสารที่สถานีรถไฟฟ้า หรือช่องทางออนไลน์ที่ผู้ให้บริการรถไฟฟ้ากำหนด ทั้งนี้ ช่วงระยะเวลาในการขอคืนเที่ยวเดินทางที่หมดอายุ ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าจะกำหนดให้มีความชัดเจน เหมาะสม และประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

รายงานข่าวจาก ขร. ระบุอีกว่า การดำเนินการกรณีให้ผู้ให้บริการคืนเที่ยวเดินทางในบัตรโดยสารรายเดือนนั้น สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้กระจายไปทั่วเป็นวงกว้าง และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันเป็นจำนวนมาก ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ออกข้อกำหนด เพื่อดำเนินมาตรการลดการแพร่ระบาด โดยข้อกำหนดฉบับที่ 20 และฉบับที่ 22 เพื่อดำเนินรูปแบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตามจึงขอความร่วมมือให้หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งเจ้าของกิจการผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาและดำเนินรูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากรในความรับผิดชอบในช่วงเวลานี้ โดยอาจเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home อย่างน้อย 14 วัน) การสลับวันทำงาน หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ โดยให้พิจารณาดำเนินมาตรการขั้นสูงสุด เพื่อมุ่งลดจำนวนการเดินทาง ของเจ้าหน้าที่และบุคลากร เพื่อป้องกัน และลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อ

ทั้งนี้ ขร.เห็นว่า ข้อกำหนดดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารรายเดือน หรือบัตรเติมเที่ยวเดินทาง ซึ่งมีเงื่อนไขกำหนดอายุการใช้งาน นับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งแรก เนื่องจากมีมาตรการเว้นระยะห่างมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือปฏิบัติงานในที่พักอาศัย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ซื้อบัตรโดยสารรายเดือน หรือบัตรเติมเที่ยวเดินทางแล้วไม่ได้เดินทาง ทำให้เที่ยวเดินทางในบัตรที่สามารถเดินทางได้ถูกตัดไป ผู้ใช้บริการจึงสูญเสียค่าใช้จ่าย อาจส่งผลให้เกิดภาระในการเดินทางเพิ่มขึ้น


"น้องเทนนิส" เหมือนฝนหยดมาเม็ดกลางใจแล้งพี่น้องไทยในภาวะระงมโควิด! เธอกับคณะ ที่ขาดไม่ได้เด็ดขาดคือ "โค้ชเช-ชัยศักดิ์" บินมาลงที่สนามบินภูเก็ตเช้าวาน (๒๖ ก.ค.๖๔) ท่ามกลางคณะต้อนรับพองาม

"น้องเทนนิส"ของคนไทย
"กฎหมายกับกองโจร"
จุฬาฯ"เน่าที่หน่อหรือราก?"
'เจาะเวลาหาจุดจบโควิด'
"เชียงใหม่ แซนด์บ็อกซ์"
"สงครามข่าว"ที่มองข้าม