'ซูเปอร์โพล'แจงเสียงด่าทำโพลมีประโยชน์อะไร เผยที่มาเงินสนับสนุน


เพิ่มเพื่อน    

4 พ.ค.64-   ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.ซูเปอร์โพล แจงจากการวิพากษ์วิจารณ์ผลสำรวจของ ซูเปอร์โพล เรื่อง “ผู้นำ ฝ่าโควิด ของไทย วันนี้” ในโลกโซเชียลนั้น สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล พบมีหลายประเด็นคำถามที่ดีน่าสนใจ เช่น ทำโพลมีประโยชน์อะไร ไปทำโพลที่ไหน ถามใคร จำนวนคนตอบแค่พันกว่าคนจะน่าเชื่อถือได้หรือ ใช้เงินใครทำ และอื่น ๆ สำนักวิจัยซูเปอร์โพลมีคำตอบต่อคำถาม ดังต่อไปนี้

มีหลายคอมเม้นท์ที่พูดถึงว่า ทำโพลมีประโยชน์อะไร เสียเวลาเปล่า ทางซูเปอร์โพลตอบได้ว่า การทำโพลคือการถามประชาชนคนทุกกลุ่มทุกระดับชั้น ดังนั้น “คนเล็กคนน้อย” จะอยู่ในโพลด้วย เพื่อนำเสียงของคนเล็กคนน้อยมาบอกผู้มีอำนาจและสังคม ไม่ใช่เสียงของคนเฉพาะกลุ่มที่เป็นคนชนชั้นนำ หรือที่เรียกกันว่าพวก “อีลีท” ที่คอยปั่นกระแสชี้นำสังคมในโลกโซเชียลเพียงกลุ่มเดียว เมื่อซูเปอร์โพลถามครอบคลุมคนเล็กคนน้อยทุกระดับชั้นจึงไม่น่าจะเสียเวลาแต่น่าจะเป็นประโยชน์ให้คนทุกระดับหลากหลายมีส่วนร่วม

เมื่อถามว่าไปทำโพลที่ไหน ถามใคร คำตอบคือ การทำโพลเรื่องดังกล่าวนี้และโพลอื่น ๆ ส่วนใหญ่ถามประชาชนทุกภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร โดยถามประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 18 ปีกระจายครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ผ่านการสุ่มตัวอย่างที่ใช้หลักความน่าจะเป็นตามหลักสถิติโดยมีฐานข้อมูลครอบคลุมประมาณ 8 หมื่นชุมชนผ่านเครือข่ายทั่วประเทศ 

ที่น่าสนใจคือ คำถามในโซเชียลที่ว่า จำนวนคนตอบแค่พันกว่าคนจะน่าเชื่อถือได้หรือ คำตอบคือ ซูเปอร์โพลได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วหลายครั้งเรื่องความน่าเชื่อถือถูกต้องแม่นยำ เช่น เมื่อตอนลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ซูเปอร์โพลเก็บมาศึกษา 1,452 คนทั่วประเทศ ผลโพลคือ 61.5% เห็นชอบรับร่าง ผลจริง 61.4% ประกาศก่อนล่วงหน้า 2 สัปดาห์ อ้างอิงใน https://www.sanook.com/news/2035470/ และยังได้สำรวจถามสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ว่าจะเลือกใครเป็นหัวหน้าพรรค เก็บมาศึกษา 719 คน ผลโพล 52.7% จะเลือกนายอภิสิทธิ์ ฯ ผลจริง 52.9% อ้างอิงใน 

https://www.dailynews.co.th/politics/674444  จากนั้นมหาวิทยาลัยในไต้หวันเชิญไปบรรยาย และล่าสุดมหาวิทยาลัยออสเตรเลียสนับสนุนงบประมาณให้ซูเปอร์โพลเขียนบทความวิชาการเรื่อง ประชาธิปไตยไทยกับคนชนชั้นกลางโดยใช้ข้อมูลของซูเปอร์โพล

สำหรับงบประมาณที่ใช้เป็นเงินของซูเปอร์โพลที่ทำให้กับสังคมแบบให้เปล่า เพราะซูเปอร์โพลมีลูกค้าองค์กรต่าง ๆ ทั้งจากภายในและต่างประเทศดูอ้างอิงได้ที่ www.superpoll.co.th  ทางซูเปอร์โพลหวังว่าคำตอบเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันของคนในสังคม.