รพ.สนามสมุทรสาคร พร้อมรับผู้ป่วยโควิดจากกรุงเทพฯแล้ว


เพิ่มเพื่อน    

4 พ.ค.64 - นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตรวจความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม หรือศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 10 ต.ท่าจีน อ.เมืองจังหวัดสมุทรสาคร รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยหญิงไทย จำนวน 200 เตียง โดยโรงพยาบาลสมุทรสาคร ซึ่งมีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ที่จะรับผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ เข้ามาพักรักษาตัวเป็นเวลา 14 วัน เช่นเดียวกันกับที่ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 9 ต.ท่าทราย อ.เมือง รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยชายไทย จำนวน 400 เตียง โดยโรงพยาบาลบ้านแพ้ว มีความพร้อมที่จะรับผู้ติดเชื้อเข้ามาดูแลได้แล้ว ขณะที่ในส่วนของแรงงานต่างด้าวก็จะถูกส่งตัวไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 8 วัฒนาแฟคตอรี่ ต.พันท้ายนรสิงห์

สำหรับผู้ติดเชื้อแรกเข้าฯ ของโรงพยาบาลสนามที่ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 10 ก็จะต้องทำการตรวจเอ็กซเรย์ปอดก่อนทุกคน จากนั้นเมื่อเข้าสู่ที่พักภายใน ก็จะมีการจัดพื้นที่ไว้เป็นสัดส่วนสำหรับแต่ละคน มีเตียง หมอน มุ้ง ผ้าห่ม ผัดลม และฉากกั้นไว้ให้เพื่อความเป็นส่วนตัว หากใครเจ็บป่วยมีอาการไข้ ก็จะสามารถแจ้งแพทย์ผ่านระบบอินเตอร์คอมพ์ และสั่งยาผ่านระบบอุปกรณ์พระราชทานที่เรียกว่าน้อง “ปิ่นโต” ซึ่งสามารถสื่อสารกับแพทย์ พยาบาล และสั่งยาได้อีกด้วย และภายในยังมีลานออกกำลังกายด้วย ซึ่งในส่วนของระบบการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลสนามทั้ง 3 แห่งนั้น จะมีการวางระบบที่ลดการสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยกับบุคลากรทางการแพทย์ให้มากที่สุด แต่ก็สามารถให้การดูแลได้อย่างทั่วถึง

นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าฯสมุทรสาคร กล่าวว่า นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าฯสมุทรสาคร ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้เป็นอย่างดี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีสิ่งของเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ติดเชื้อในกรุงเทพฯ ที่จะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนการรับผู้ติดเชื้อจากกรุงเทพฯ นั้น ขณะนี้มีการรับเข้ามาแล้วมีเตียงเพียงพอทั้งที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว และโรงพยาบาลนครท่าฉลอม


ชั่วโมงนี้.... "มงลง" สาวงามชื่อ "เสาวภา ไชยวิชา" ครับ! ในฐานะตัวแทน "พยาบาลทุกท่าน" ในสนามรบโควิด-๑๙

"เยรูซาเลม"ถึง"เข็มฉีด"
"ควรมีคนเช่นนี้อยู่หรือ?"
โปรใหม่ "ล่าสุด" ชวนฉีด
"วาระแห่งชาติ" คืออะไร?
มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา