สมุนไพรมรดกคู่แผ่นดิน แพทย์แผนไทยช่วยชาติ


เพิ่มเพื่อน    

 

            ท่ามกลางวิกฤติไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างด้านสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ลุกลามไปยังเศรษฐกิจ ขณะที่ระบบสาธารณสุข หวั่นเกรงกันว่าหากยอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงระดับ 2,000 รายต่อวันอย่างต่อเนื่อง เกิดคลัสเตอร์ใหม่ๆ ที่น่าเป็นห่วง ยากต่อการควบคุม อาจทำให้บริการทางด้านสาธารณสุขเกินขีดความสามารถจะรับมือไหว ขณะที่วัคซีนเป็นความหวังยังคงต้องรอคอยกันต่อไป

            หลายๆ องค์กร รัฐ เอกชน พยายามร่วมมือช่วยกันตามขีดความสามารถของตัวเอง เพราะต่างรู้ดีว่าผลกระทบครั้งนี้เป็นลูกโซ่ จึงต้องเร่งประสานความร่วมมือช่วยเหลือ ต่อสู้มหันตภัยโรคร้ายนี้ให้ยุติโดยเร็วที่สุด เช่นเดียวกับกลุ่มองค์กรภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ที่เข้ามาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระหลายภาคส่วน

            นางรฎาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีต รมช.แรงงาน และประธานองค์กรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จับมือกลุ่มแพทย์แผนไทย ก่อตั้งกลุ่มไลน์เปิดสายด่วนแพทย์แผนไทยช่วยชาติ เสนอเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่อยู่ในข่ายกลุ่มเสี่ยง รับยาไปป้องกันบรรเทาอาการต่างๆ

            รฎาวัลย์บอกถึงการทำงาน “เมื่อผู้ป่วยโทรเข้ามาในกลุ่มฮอตไลน์ เข้ามาในกลุ่มไลน์ จากนั้นจะมีแพทย์แผนไทยเริ่มซักประวัติ คัดกรอง นำไปสู่การวินิจฉัย ใครเข้าข่ายเป็นโรคทั่วไป หรือมีโรคทั่วไปอะไร กับ กลุ่มผู้ที่มีไข้สูง สุ่มเสี่ยง จากนั้นจะมีหมอแพทย์แผนไทยเข้ามาประกบ แยกตามเคส จ่ายยา จัดตารางกินยา พร้อมกับให้รายงานทุก 3 ชั่วโมง เคสไหนดีก็ปิดจ๊อบ โดยระบบทั้งหมดก็ทำการซักประวัติกันทางไลน์ การจ่ายยาส่งทางไปรษณีย์ โดยไม่เรียกเก็บเงิน

            ส่งยาให้เบื้องต้น 7 วัน บางคนพอทานยาไข้ลดเลย บางคนไข้ค่อยๆ ลด เป็นไปตามสภาพร่างกายของแต่ละคน สรุปเลยคือ ไข้ลดทุกคน ลดอาการไอ หลายคนถึงเวลาไปตรวจ ผลเป็นลบ เอกซเรย์ปอด ไม่มีเชื้อในปอด อยากส่งข่าวไปถึงรัฐบาล สิ่งที่เราทำ อยู่ในกรอบกฎหมาย รักษาโดยหมอแพทย์แผนไทย มีใบประกอบวิชาชีพ หลังจากวินิจฉัยแล้วส่งยาให้ทางไปรษณีย์ ไม่ได้คิดเงิน เพราะคิดว่าเวลานี้ต้องช่วยชาติกันคนละไม้คนละมือ ช่วยลดภาระรัฐบาลและทางด้านสาธารณสุข”

            รฎาวัลย์บอกว่า การแพทย์แผนไทย สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยดังๆ อาทิ มหิดล ศิริราช รังสิต ต่างมีคณะแพทย์แผนไทย โดยใช้ตำราเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย จากตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ ฉบับของรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงรู้ถึงการใช้ตำรับยาแพทย์แผนไทยหลายตำรับ การรักษาไข้หวัดลงปอดได้บันทึกเป็นตำรา ให้บันทึกไว้ในตำราก็มีหลายคัมภีร์ เอ่ยถึง ยาห้าราก ที่มีสรรพคุณกระทุ้งพิษไข้ออกมา กระทุ้งเชื้อโรคให้ออกมา มีตำรับยาอื่นอีกสารพัดที่ช่วยในการแก้ไข้ เจ็บคอ ได้ใช้เป็นตำราเรียนของหลายสถาบัน โดยกระทรวงศึกษาธิการรับรอง เมื่อแพทย์แผนไทยจบหลักสูตรก็ได้ใบประกอบวิชาชีพที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรอง

            ตำรับยาแผนไทย เป็นตำรับยาแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 55 บัญญัติว่า ให้รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

            บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่งต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม และป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสุขภาพด้วย รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

            ประธานองค์กรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยบอกอีกว่า “เราควรส่งเสริม วิจัย พัฒนาสมุนไพรไทย เช่น ยาห้าราก ก็ควรวิจัยเชื้อโควิด น้ำมูก น้ำลาย เอาไปใส่ในห้องทดลอง เมื่อเห็นผลก็ออกใบรับรอง จากนั้นก็นำเข้าโรงพยาบาลของรัฐ เป็นสิ่งที่คาดหวัง ขับเคลื่อนอยู่

            ขณะเดียวกัน มีแนวคิดตั้งกระทรวงสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย เพื่อยกระดับตำราแพทย์แผนไทยรักษาโรคภัยให้ประชาชนเรา ลดยาต่างชาติ ลดการใช้ยาเคมีลง พร้อมทั้งส่งเสริมเกษตร ปลูกสมุนไพร เกษตรกรก็มีกินมีใช้ เมื่อมีกินมีใช้ เศรษฐกิจก็จะดี ในกลุ่มไลน์ 5 ภาคมีหมอพื้นบ้าน มีแพทย์แผนไทยในกลุ่มกว่า 500 คน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน เพื่อยกระดับ วิจัย ต่อยอด หรือภาครัฐจะลองเอาสถานีอนามัยที่ยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทดลองแจกจ่ายยารักษา หรือให้แพทย์แผนไทยที่ต่างมีใบรับรองประกอบวิชาชีพเข้าไปช่วยเหลือ

            โรงพยาบาลสนามที่กักตัวคนไข้ เอาตำรับยาแผนไทยไปใช้ จะได้ระดมหมอแผนไทยซึ่งพร้อมที่จะลุกขึ้นมาช่วย จะให้เดินไปหา ไปดูแล หรือจะให้เดินไปโรงพยาบาลแพทย์สนาม ก็พร้อมจะดูแล ไม่กลัวว่าจะติดเชื้อหรือไม่ เรามีชุดป้องกันครบ เราพร้อมที่จะออกไปช่วยเหลือ”

            โควิดเป็นปัญหาระดับโลก หลายประเทศเปิดกว้าง ผสมผสานองค์ความรู้แพทย์แผนโบราณ ภูมิปัญญาดั้งเดิมและการรักษาในแผนปัจจุบันจนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สมุนไพรไทย ของดีใกล้ตัว อยู่คู่แผ่นดินไทยมาช้านาน

            หากได้รับการส่งเสริม วิจัย พัฒนา ต่อยอด อาจเห็นผลลัพธ์มหัศจรรย์ก็เป็นได้.