เครือข่ายองค์กรชุมชนทั่วประเทศสู้ภัยโควิด-19 ระดมทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ หนุนทำครัวชุมชน จัดซื้อนมสำหรับเด็ก-หน้ากากอนามัย-เจลล้างมือ ฯลฯ


เพิ่มเพื่อน    

 เครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชน จ.เพชรบุรี  มอบสิ่งของจำเป็นให้แก่โรงพยาบาลสนาม 4 แห่ง

 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ/ เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศระดมทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  จัดตั้ง ‘เครือข่ายองค์กรชุมชนสู้ภัยโควิด’ เพื่อระดมทุนช่วยเหลือพี่น้องชุมชนที่ได้รับผลกระทบ  จัดซื้อข้าวสาร  อาหารสด-แห้ง  นมสำหรับเด็ก  หน้ากากอนามัย  เจลลางมือ ฯลฯ ขณะที่พี่น้องเครือข่ายองค์กรชุมชนในภาคต่างๆ ‘ร่วมด้วย  ช่วยกัน’  ใช้ทุนในชุมชนโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภายนอก

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ในประเทศไทยยังไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลง โดยวันนี้ (8 พ.ค.) มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 2,419 ราย  รวมผู้ติดเชื้อสะสม 52,411 ราย  เสียชีวิตอีก 19 ราย  ขณะที่เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดตั้ง ‘‘เครือข่ายองค์กรชุมชนสู้ภัยโควิด’ ขึ้นมา  เพื่อระดมทุนจากทุกภาคส่วนนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศ

 

เครือข่ายองค์กรชุมชนสู้ภัยโควิดประเดิมช่วยผู้ได้รับผลกระทบ 47 ชุมชน 416 คน

นุชจรี  พันธ์โสม  คณะทำงานเครือข่ายองค์กรชุมชนสู้ภัยโควิด  บอกว่า  สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19 ยังกระจายไปทั่วประเทศ  แกนนำเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศ  เช่น  สภาองค์กรชุมชนตำบล  กองทุนสวัสดิการชุมชน  เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองและชนบท  ฯลฯ  จึงได้รวมตัวกันจัดตั้ง ‘เครือข่ายองค์กรชุมชนสู้ภัยโควิด’ ขึ้นมา  โดยมีคณะทำงาน 23 คน  เพื่อร่วมกันระดมทุนจากทุกภาคส่วนแล้วนำไปจัดสรรให้พี่น้องชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

 

“ตอนนี้ระดมทุนได้แล้วประมาณ 130,000 แสนบาท  คณะทำงานมีความเห็นว่าในช่วงแรกนี้จะนำไปช่วยเหลือชุมชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลก่อน  เพราะมีการแพร่ระบาดรวดเร็วมาก  มีประชาชนที่ต้องกักตัวอยู่ในบ้านหลายสิบชุมชน  จึงให้แต่ละชุมชนที่ได้รับผลกระทบนำเงินไปซื้อข้าวสาร  อาหารแห้ง  อาหารสด  นมสำหรับเด็ก  หรืออุปกรณ์ที่จำเป็น  เช่น  หน้ากากผ้าอนามัย  เจลล้างมือ  ให้ผู้ที่ต้องกักตัวก่อน  โดยให้ชุมชนบริหารจัดการงบประมาณและความช่วยเหลือเอง”  นุชจรีบอก

 

ชาวชุมชนบ้านมั่นคงในเขตคลองเตย  ชุมชนสร้างสรรค์พัฒนา 7-12 มอบสิ่งของช่วยเหลือสมาชิก

 

จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น  พบว่า  มีชุมชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ได้รับผลกระทบ  จำนวน 47 ชุมชน  รวม 416 คน  เครือข่ายองค์กรชุมชนสู้ภัยโควิดได้สนับสนุนความช่วยเหลือเฉลี่ยรายละ 300 บาท  โดยให้ชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการ  รวมเงินช่วยเหลือจำนวน 124,800 บาท  เช่น  ชุมชนบางพูดพัฒนา  จ.นนทบุรี  15 คน  ชุมชนเก้าพัฒนาเขตวังทองหลาง 45 คน  ชุมชนแจ่มจันทน์  เขตวัฒนา 70 คน  ฯลฯ  

 

ทั้งนี้เงินที่ได้รับการบริจาคในเบื้องต้นมาจากการระดมทุนของนางทิพย์รัตน์  นพลดารมย์  อดีตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’ ร่วมกับคณะนิสิตเก่าจุฬาฯ CU 14  เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร พอช.  และขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศ   

 

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเขตวังทองหลาง  กรุงเทพฯ   นุชจรีในฐานะเลขานุการสภาองค์กรชุมชนเขตวังทองหลาง  บอกว่า  เครือข่ายสภาฯ มีสมาชิก 20 ชุมชน  ประชากรประมาณ 20,000 คน  มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 48 คน  เจ้าหน้าที่นำไปรักษาตัวในโรงพยาบาลหมดแล้ว  และมีผู้ที่ต้องกักตัวในบ้าน  38 ครอบครัว   รวม 142 คน  ใน 7 ชุมชนที่ต้องเฝ้าระวังและสังเกตอาการ  โดยสภาองค์กรชุมชนฯ จะนำงบประมาณที่ได้รับจากเครือข่ายองค์กรชุมชนสู้ภัยโควิดจำนวน 45,000 บาทไปซื้อข้าวสาร  อาหารสด-แห้ง  รวมทั้งสิ่งของจำเป็นอื่น ๆ มาให้แก่ผู้ที่ต้องกักตัวภายในบ้าน 

 

อย่างไรก็ตาม  ก่อนหน้านี้สภาองค์กรชุมชนเขตวังทองหลางร่วมกับผู้นำชุมชนต่างๆ  ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบ  โดยนำเงินจากกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตวังทองหลางมาจัดซื้อข้าวสาร  อาหาร  นำปลาดุกที่เลี้ยง  ผักที่เครือข่ายปลูก  และอาหารที่ได้รับบริจาคมาช่วยเหลือชาวชุมชน   รวมทั้งให้คำแนะนำการป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจาย  และให้กำลังใจแก่ผู้ที่กักตัวอยู่ในบ้านด้วย                                                                                                          

 

 สภาองค์กรชุมชนเขตวังทองหลางมอบอาหารช่วยเหลือชาวชุมชน

 

พี่น้องชุมชนทั่วภูมิภาค ‘ร่วมด้วย ช่วยกัน’   นอกจากการร่วมระดมทุนของเครือข่ายองค์กรชุมชนสู้ภัยโควิดดังกล่าวแล้ว  พี่น้องเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศยังให้ความช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วย  โดยใช้ทุนในชุมชนที่มีอยู่  เช่น  กองทุนสวัสดิการชุมชน  สภาองค์กรชุมชน  ฯลฯ  ไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภายนอก  เช่น                                                                                                                                                            

ภาคเหนือ  จังหวัดลำพูน กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเหมืองจี้  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน  มอบหน้ากากอนามัย  จำนวน 140 กล่อง  เจลแอลกอฮอล์ 42 ขวด  และเครื่องเทอร์โมสแกน  จำนวน 28 เครื่อง  รวมงบประมาณ 14,000 บาท  มอบให้กับกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อสม.ทั้ง 14 หมู่บ้านในตำบลเหมืองจี้เพื่อใช้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19                                                                                                                                                                                    

 

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จ.ลำพูน                    

                                                                                                                                                              

จังหวัดนครสวรรค์  เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองนครสวรรค์  ร่วมแรงร่วมใจกัน ทำน้ำสมุนไพรจากตะไคร้  กระชายและขิง  วันละ 1,500 ขวด  แจกจ่ายให้แก่พี่น้องชุมชนบ้านมั่นคงและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลฯ ดื่มเพื่อปัองกันเชื้อไวรัสโควิด-19  นอกจากนี้ยังส่งไปที่โรงพยาบาลสนาม และ รพ.เขาเขียว  เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยโควิดที่ต้องพักรักษาตัวในยามที่ต้องเผชิญกับความยากลำบาก                                                                                                 

 

ภาคอีสาน จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา  ที่ประชุมแกนนำขบวนองค์กรชุมชน จ.อำนาจเจริญ  ได้พิจารณาช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีปิดหมู่บ้านโสกกระแต้  ต.โคกก่ง  อ.ชานุมาน  จากสถานการณ์โควิด  โดยใช้งบจากกองทุนพัฒนาสวัสดิการผู้นำจังหวัด  จำนวน 40,000 บาท                                                                                                                                                                                    

จังหวัดขอนแก่น  ชุมชนเหล่านาดี  เทศบาลนครขอนแก่น  คณะกรรมการชุมชนร่วมกันทำอาหารราคาถูกขายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  ตกงาน  หรือมีรายได้ลดน้อยลง  เช่น  ก๋วยเตี๋ยว  ข้าวมันไก่  ส้มตำ  อาหารตามสั่ง   ในราคาเพียง 15-20  บาท  นอกจากนี้ยังทำอาหารไปมอบให้แก่คนป่วย  ผ้สูงอายุ  ผู้พิการ ฯลฯ  จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 

 

 ชุมชนเหล่านาดี  อ.เมือง จ.ขอนแก่น                

                                                                                                                                                       

ภาคกลางและตะวันตก      จังหวัดเพชรบุรี     เครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชบุรี  มอบสิ่งของและอุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลสนามในจังหวัดเพชรบุรี 4 แห่ง  เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์  สิ่งของจำเป็น  เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ  รวมมูลค่า  44,500  บาท  ช่วยเหลือบุคคลากรทางการแพทย์  ผู้ติดเชื้อที่กำลังรักษาตัว  กลุ่มเสี่ยงที่เฝ้าระวังอาการ  โดยมีนายภคพงศ์ ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  และ นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ สาธารณสุขจังหวัดร่วมรับมอบ                                                                                                                                                        

กรุงเทพฯ กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตบางแค  นำข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้กับชาวชุมชนบ้านขิงที่ต้องกักตัวเนื่องจากการแพร่ระบาดรุนแรงในชุมชน   ชุมชนบ้านขิงมีประชากร  240  ครัวเรือน  เป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการเขตบางแค 139  ราย  โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนเขตบางแคจัดถุงยังชีพมอบให้ทั้งหมด 240  ครัวเรือน  เพื่อลดปัญหาความเลื่อมล้ำโดยมอบให้ทุกครัวเรือนทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ได้เป็นสมาชิกของกองทุนฯ                                                                                                              

ภาคใต้  จังหวัดสตูล  เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสตูลและเครือภัยพิบัติชุมชน  ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคและเงินสดให้กับพี่น้องที่ติดเชื้อโควิด-19  และโดนกักตัวพื้นที่ศูนย์ประสานงานโควิคบ้านวังพะเนียด  อ.เกตรี    อ.เมือง จ.สตูล                                                                                                                                                                                                 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตำบลช้างซ้าย  อ.กาญจนดิษฐ์  แม้ว่าตลาดจะปิด  สินค้าไม่มีจำหน่าย  แต่ชุมชนยังสามารถพึ่งตัวเองและเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้  โดยชาวบ้านช่วยกันนำข้าวสาร  ผักสด  ปลา  ฯลฯ  ส่งมอบให้ครัวเรือนที่กักในหมู่ที่  11 จำนวน  30 ครัวเรือน        ฯลฯ                                                                                                                                                                  

 

 ชุมชนช้างซ้าย                                                                                                                                    

 

ทั้งนี้ผู้ที่อยากจะสนับสนุนและช่วยเหลือชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ติดต่อได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้                           

                                                                                                                                                


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"