กรมพระศรีสวางควัฒน พระราชทานข้าวหอมมะลิ ให้กทม.มอบผู้กักตัวโควิด


เพิ่มเพื่อน    

8 พ.ค.64 - เวลา 15.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ รศ. ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่เชิญข้าวสาร พระราชทานจากโครงการซแรย์อทิตยา จ.สุรินทร์ โครงการในพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ รวม 2,000 กิโลกรัม มอบให้ นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวสังเกตอาการจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

สำหรับข้าวสารพระราชทาน เป็นข้าวหอมมะลิจากโครงการซแรย์ อทิตยา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพิเศษในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ที่ทรงตั้งพระทัยมุ่งมั่นให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรในพระดำริ ภายใต้การดูแลของ “โครงการเกษตรอทิตยาทร” ณ จังหวัดสุรินทร์

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยในความปลอดภัย และทรงเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตของประชาชนจากการที่ทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จึงพระราชทานความช่วยเหลือเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้สามารถผ่านวิกฤติการณ์ครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ปวงชนชาวไทย