ศาลให้ประกันตัว'สาวรีเดม'คดีชุมนุม2พ.ค. ห้ามก่อความวุ่นวายอีก


เพิ่มเพื่อน    

10 พ.ค. 64 - ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลอ่านคำสั่งศาลอุทธรณ์ กรณีทนายความยื่นคำร้องอุทธรณ์ขอปล่อยชั่วคราว น.ส.หทัยรัตน์ แก้วสีคราม อายุ 20 ปี ผู้ต้องหาที่ 2 คดีชุมนุมหน้าศาลอาญาร่วมกับกลุ่มรีเดม เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2564 ในข้อหาร่วมกันต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยมีหรือใช้อาวุธโดยร่วมกันกระทำผิดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปฯ ซึ่งทนายความได้ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2564

ศาลอุทธรณ์พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ผู้ต้องหาที่ 2 อยู่ในระหว่างการศึกษาและมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแน่นอน จึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาที่ 2 ในระหว่างสอบสวน ตีราคาประกัน 100,000 บาท โดยกำหนดเงื่อนไขห้ามมิให้ผู้ต้องหาที่ 2 ไปกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง หรือกระทำการอันมีลักษณะที่ละเมิดต่อกฎหมาย กับให้ผู้ต้องหาที่ 2 มารายงานตัวต่อศาลชั้นต้นทุก 2 สัปดาห์ต่อครั้ง ตามวันเวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรกำหนด ห้ามผู้ต้องหาที่ 2 เดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากศาลชั้นต้น ก่อนปล่อยตัวผู้ต้องหาที่ 2 ให้ศาลชั้นต้นแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบ ทั้งนี้ หากมีพฤติการณ์ว่าผู้ต้องหาที่ 2 ผิดเงื่อนไขข้างต้น หรือจะหลบหนี หรือจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น ก็ให้ศาลชั้นต้นสั่งเพิกถอนประกันตัวผู้ต้องหาที่ 2 ทันที

โดยวันนี้ ศาลอาญาได้ดำเนินการตามขั้นตอน ตามที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว.