"ตรีนุช"เอาจริง รร.ปลอดภัย ตั้ง'ตู้แดง  Mr.- Miss' ประจำโรงเรียน 


เพิ่มเพื่อน    

10 พ.ค.64-นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ตามที่ตนประกาศ 7 นโยบายเร่งด่วนที่จะขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา 5 เดือนนั้น โดยนโยบายหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา ซึ่งตนจะทำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ปกครอง นักเรียน และสังคมเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องความปลอดภัยทุกรูปแบบ โดยปัญหาใดในสถานศึกษาที่ยังเป็นช่องโหว่ตนพร้อมจะเติมเต็มกระบวนการบริหารจัดการให้ดีขึ้นอย่างแน่นอน  ดังนั้นในปีการศึกษา 2564-2565 ตนพร้อมจะประกาศให้เป็นปีแห่งความปลอดภัยในสถานศึกษา  
           
ด้านนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า สำหรับประเด็นเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษานั้น เราจะแบ่งเป็นภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ อุทกภัย ภัยจากการใช้ความรุนแรง เช่น การลงโทษ การใช้คำพูด การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น ภัยจากการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และภัยจากปัญหาโรคติดต่อโรคระบาด โดย ศธ.จะมีการสร้างเครือข่ายสถานศึกษาปลอดภัย ประกอบไปด้วย เครือข่ายนักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง เครือข่ายระดับพื้นที่ และเครือข่ายระดับองค์กร พร้อมกับการสร้างพลังร่วมด้วยการจัดทำคู่มือผู้ปกครองโรงเรียนปลอดภัย แผนผังการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ แนวปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและครู รวมถึงจะมีการตั้ง Mr.และ Miss หรือตู้แดงประจำโรงเรียน หากนักเรียนคนใดรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้สามารถแจ้งเรื่องมาที่ตู้ดังกล่าวได้ โดยจะมีผู้รับเรื่องติดต่อช่วยเหลือโดยไม่เปิดเผยข้อมูล เพื่อให้นักเรียนได้รับความเป็นธรรมมากที่สุด ขณะเดียวกันจะมีการจัดตั้งกองทุนความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วย ซึ่งจะให้เป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่ได้รับความปลอดภัยเกิดขึ้น  
 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"