'เพื่อไทย' เผยสิ่งที่จะทำอันดับแรกเมื่อเปิดสภาถกร่างพรบ.งบฯปี 65


เพิ่มเพื่อน    

10 พ.ค.64 - นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เมื่อสภาเปิดวันที่ 22 พ.ค. สิ่งที่จะเกิดขึ้นอันดับแรกคือ พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ในส่วนของพรรคเพื่อไทยเตรียมการอภิปรายกฎหมายหมายฉบับนี้ โดยชี้ให้ประชาชนเห็นถึงปัญหาของการแพร่ระบาดโควิด ที่รัฐบาลต้องเตรียมงบประมาณในการเยียวยาทั้งในแง่สาธารณสุข ที่ต้องดูแลผู้ที่ติดเชื้อโควิด และแง่เศรษฐกิจที่ต้องดูแลผู้ประกอบการและแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ดังนั้นการพิจารณางบประมาณรัฐบาลต้องลำดับความสำคัญ ตัดงบที่ไม่จำเป็นออกเช่น งบจัดซื้ออาวุธ แล้วมาเพิ่มในงบประมาณสำหรับการกอบกู้สถานการณ์โควิด ทั้งการจัดหาวัคซีน และเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบ ถ้ารัฐบาลยังไม่ฟังแล้วยังจัดงบสำหรับจัดซื้ออาวุธเข้ามา พรรคร่วมฝ่ายค้านจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้งบประมาณของประเทศเป็นไปตามที่ถูกที่ควรเพื่อให้เปิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน


"๒๒-๒๔ มิ.ย." นี้ เป็นช่วงการเมือง "ติดสัด" อภิวัฒน์ประชาธิปไตย ฉะนั้น ใครจะไปทางไหน สำรวจเส้นทางให้ดีก่อน ไม่งั้นจะติดแหง็กคาถนนเอาได้!

กีฬา 'ใหญ่กว่า' แก้รัฐธรรมนูญ
ภาษาสื่อ"ปูติน-ไบเดน"
"ลุงป้อม-น้องธรรมนัส"
'เวียดนาม' ใกล้บอลโลก
ทีมแพทย์ 'ศูนย์วิจัย' จุฬาฯ
เรื่อง 'ไม่เป็นเรื่อง' (ซักวัน)