กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ รพ.สมุทรปราการรักษาผู้ป่วยโควิด


เพิ่มเพื่อน    

12 พ.ค.64 - จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ยังคงมีการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องและพบมีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นทุกวัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 (และโรคระบาดต่างๆ) จัดซื้อเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ (Oxygen High Flow) จำนวน 10 เครื่องให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักในการรับและรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ของจังหวัดสมุทรปราการ ให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้เพื่อปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผู้ป่วย

โดยมี นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ นายแพทย์นิสิต ศรีสมบูรณ์ และ นายแพทย์ปฏิวัติ วงศ์งาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายประดิษฐ์ เพ็ชรชาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนในการรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณสำหรับบุคลากรทางการแพทย์อย่างหาที่สุดมิได้

ต่อมาเมื่อเวลา 14.30 น.  นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการ พบผู้ติดเชื้อจำนวน 110 ราย เป็นผู้ป่วยในพื้นที่จำนวน 84 ราย อำเภอเมืองสมุทรปราการจำนวน 28 ราย อำเภอพระประแดงจำนวน 22 ราย อำเภอพระสมุทรเจดีย์จำนวน 1 ราย อำเภอบางพลีจำนวน 24 ราย อำเภอบางบ่อจำนวน 4 ราย อำเภอบางเสาธง 5 ราย โรงพยาบาลเอกชนรับมารักษาต่อในสมุทรปราการจำนวน 26 ราย เสียชีวิต 13 ราย

ผู้ป่วยสะสมระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน จนถึงปัจจุบันจำนวน 3,420 ราย ในพื้นที่ 2,370 ราย นอกพื้นที่ 1,050 ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาลของรัฐจำนวน 305 ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 283 ราย  รักษาใน Hospitel ราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ จำนวน 504 ราย การคัดกรองเฝ้าระวังในคลินิก ARI และในชุมชน จำนวน 107,361 ราย พบผู้ติดเชื้อจำนวน 2,370 ราย

ส่วนข้อมูลจำนวนเตียงผู้ป่วยในสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลรัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีจำนวนเตียง 276 เตียง คงเหลือ 28 เตียง โรงพยาบาลรัฐสังกัดอื่นๆ จำนวน 214 เตียง คงเหลือ 24 เตียง โรงพยาบาลเอกชน จำนวน 1,056 เตียง คงเหลือ 149 เตียง Hospitel โรงพยาบาลเอกชน 6 แห่งจำนวน 1,303 เตียง คงเหลือ 691 เตียง โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ (Hospitel)จำนวน 944 เตียง คงเหลือ 440 เตียง


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"