ย้ายประเทศเป็นสิทธิเสรีภาพปชช. 'กต.' พร้อมอำนวยความสะดวก


เพิ่มเพื่อน    

12 พ.ค. 64  - นายธานี แสงรัตน์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ(กต.) กล่าวถึงกรณีสถานทูตต่างประเทศบางแห่งเชิญชวนคนไทยย้ายไปอยู่ต่างประเทศ ว่า คณะผู้แทนทางการทูตมีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และต้องเคารพกฎหมายของประเทศผู้รับตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูต ค.ศ.1961  ดังนั้น หากมีหลักฐานปรากฏชัดว่าสถานทูตใดดำเนินการไม่เหมาะสม หรือทำผิดกฎหมายไทย กระทรวงการต่างประเทศจะทำความเข้าใจกับสถานทูตนั้นๆ เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง  ที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศได้เชิญคณะทูตมารับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในไทย และแนวปฏิบัติสำคัญอย่างสม่ำเสมอ เช่น การบังคับใช้กฎหมาย และการขอสังเกตการณ์กระบวนการยุติธรรมของไทย 

“เมื่อไม่กี่ปีก่อน ช่วงที่สถานการณ์การเมืองร้อนแรง มีคดีความเกี่ยวกับการเมืองหรือผู้ชุมนุมมากมาย เป็นที่สนใจของสถานทูตต่างประเทศที่ชอบไปสังเกตการณ์ จนบางครั้งถูกตีความไปว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายใน เรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญคณะทูตที่เกี่ยวข้องมาทำความเข้าใจและย้ำให้ระมัดระวังมากขึ้น พร้อมทั้งให้แจ้งกระทรวงการต่างประเทศก่อนทุกครั้ง หากจะไปสังเกตการณ์หรือไปปรากฏตัวในสถานที่ที่อาจเป็นประเด็นขึ้นมาอีก ซึ่งได้รับความเข้าใจและถือปฏิบัติ แต่เราไม่ได้ไปป่าวประกาศให้ทุกคนรับรู้ เพราะมีการยึดปฏิบัติและเคารพตามครรลองที่ตกลงกันไว้แล้ว” นายธานี กล่าว

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวอีกว่า การโยกย้ายถิ่นฐานเป็นสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคน หลายประเทศก็มีนโยบายเปิดรับคนต่างชาติไปตั้งถิ่นฐาน โดยมีเงื่อนไขแตกต่างกัน หลายประเทศเปิดรับผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อเตรียมรับการเป็นสังคมผู้สูงวัย โลกยุคปัจจุบันอาจจะทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ยึดติดกับการเป็นพลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่ไม่ว่าคนไทยจะย้ายไปอยู่ที่ใด ขอให้แจ้งชื่อที่อยู่ให้แก่สถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศนั้น ๆ เพื่อให้สามารถดูแลชุมชนไทยได้ ตามนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล” เช่น ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และการช่วยเหลือคนไทยในสหรัฐฯ ที่ประสบปัญหาความรุนแรงจากการเหยียดเชื้อชาติ

นายธานี กล่าวด้วยว่า ประเทศไทยก็มีคนต่างชาติ สื่อมวลชนและชุมชนนักธุรกิจต่างประเทศที่นิยมมาตั้งถิ่นฐานหรือทำงานจำนวนมาก เพราะปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่างๆ  ประเทศไทยจึงเป็นพหุสังคมที่มีความหลากหลายของวิถีชีวิต เศรษฐกิจและความเชื่ออย่างที่เห็นกันอยู่.


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"