'สมศักดิ์' หารือเร่งการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ หวังสร้างงานสร้างอาชีพผู้พ้นโทษ-พักโทษ


เพิ่มเพื่อน    

14 พ.ค.64 -  เวลา 11.00 น. ที่กระทรวงยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการจัดตั้งองค์กรมหาชนและนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ร่วมกับนายโฆสิต สุวินิจจิต ประธานอนุกรรมการศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตนอยากให้เร่งการดำเนินการจัดตั้งองค์กรมหาชนและนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ เพื่อให้ผู้ต้องขังผู้ที่พ้นโทษและผู้พักโทษมีงานทำ สร้างงานสร้างอาชีพ มีวิธีการที่รอบคอบ มีสถานที่ไปสู่การตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ โดยการฝึกคนสร้างคนไปสู่นิคมฯ จะทำอย่างไรให้เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีผลการศึกษาของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สร้างที่ 1. จ.สมุทรสาคร 2. จ.สมุทรปราการ และ 3. จ.อื่นๆ ซึ่งมีงานและมีความต้องการแรงงานอยู่แล้ว โดย จ. สมุทรสาคร มีความต้องการแรงงานถึง 60,000 คน เมื่อบริษัทต้องการคน กรมราชทัณฑ์ต้องส่งคนไป แต่อาจจะต้องมีการทำเอ็มโอยู เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องตามเงื่อนไข ในส่วนของรูปแบบของนิคมฯ เช่น ที่พักอาศัย บทลงโทษหากผู้พักโทษที่สวมกำไลEM ทำผิดเงื่อนไข กรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติ ต้องไปหารือกันว่าควรจะออกมาเป็นแบบไหน หากสามารถสร้างที่ จ.สมุทรสาครได้ ที่ต่อไปจะตามมา เช่น สมุทรปราการและชลบุรี ซึ่งตนขอให้ศึกษาข้อมูลว่าแต่ละจังหวัดมีความต้องการอะไรบ้าง เพื่อเตรียมการรองรับไว้

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า หากเราเตรียมพร้อมรับความต้องการ ตรงไหนมีงาน แต่ขาดคน จะทำให้สามารถส่งแรงงานได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้ต้องขังที่พ้นโทษและพักโทษ สามารถมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวเป็นการช่วยลดการทำผิดซ้ำได้มาก โดยในวันที่ 18 พ.ค. 64 นายโฆสิตฯ จะไปประชุมหารือกับภาคเอกชน จ.สมุทรสาคร เพื่อเสนอแนวทางและรับฟังข้อคิดเห็นการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ โดยจะมีบริษัทต่างๆ ที่สนใจตอบรับเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งตนอยากให้เดินหน้าโดยเร็ว สร้างแรงจูงใจให้เอกชนมาร่วมลงทุน เช่น การลดภาษีหากให้ผู้ต้องขังที่พ้นโทษและพักโทษมาทำงาน เพราะหากเราทำได้เร็วจะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไปได้อย่างดี


"๒๒-๒๔ มิ.ย." นี้ เป็นช่วงการเมือง "ติดสัด" อภิวัฒน์ประชาธิปไตย ฉะนั้น ใครจะไปทางไหน สำรวจเส้นทางให้ดีก่อน ไม่งั้นจะติดแหง็กคาถนนเอาได้!

กีฬา 'ใหญ่กว่า' แก้รัฐธรรมนูญ
ภาษาสื่อ"ปูติน-ไบเดน"
"ลุงป้อม-น้องธรรมนัส"
'เวียดนาม' ใกล้บอลโลก
ทีมแพทย์ 'ศูนย์วิจัย' จุฬาฯ
เรื่อง 'ไม่เป็นเรื่อง' (ซักวัน)