ถวายการฉีดวัคซีนโควิด-19แด่พระสงฆ์เริ่ม 18 พค.


เพิ่มเพื่อน    

 

กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลสงฆ์ ห่วงใยสุขภาพพระสงฆ์ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 พร้อมให้บริการถวายการฉีดวัคซีนโควิด 19 แด่พระสงฆ์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านเชื้อโควิด 19

 

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์  กล่าวว่า  จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  โควิด 19 ระลอกใหม่นี้ ที่ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับพระสงฆ์ ซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับเชื้อโควิด 19 เนื่องจากพระสงฆ์มีกิจนิมนต์ ต้องพบปะกับประชาชน และต้องทำสังฆกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 จึงได้มีการเปิดรับบริการถวายการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่โรงพยาบาลสงฆ์

 

นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลสงฆ์พร้อมให้บริการถวายการฉีดวัคซีนโควิด 19 แด่พระสงฆ์ กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ดังนี้ 1.อายุมากกว่า60 ปีขึ้นไป 2.อายุน้อยกว่า 60 ปี แต่มีโรคร่วม 7 โรค 3.พำนักอยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร โดยจะเริ่มถวายการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

 

หากพระสงฆ์มีความประสงค์จะรับการถวายการฉีดวัคซีนโควิด 19 ขอพระสงฆ์ได้โปรดติดต่อจองคิวทางโทรศัพท์ โทร 02-640-9537, 02-354-4305 ต่อ 5135, 086-415-5986, 086-415-5988, 086-416-2037, 086-416-2047, 086-416-2215,  086-416-4306  ทั้งนี้ พระสงฆ์ที่ได้รับการถวายการฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นต้น


ไม้จริง คือ "ไม้มีแก่น" เช่น ไม้สัก ไม้แดง เต็ง รัง ตะแบก พะยูง ตะเคียน มะค่า ประดู่ ฯลฯ ไม้เหล่านี้ ใช้สร้างบ้าน-สร้างเมือง

ทางแพร่ง 'เปิด-ปิด' เมือง
เรตติงวันเกิด 'ตูดตุ๊กๆ'
เขา 'แก้กันอีกแล้ว' พี่ขา
กีฬา 'ใหญ่กว่า' แก้รัฐธรรมนูญ
ภาษาสื่อ"ปูติน-ไบเดน"
"ลุงป้อม-น้องธรรมนัส"