ปปช.กางบัญชีทรัพย์สิน 3 รมต.กปปส. หลังพ้นตำแหน่ง


เพิ่มเพื่อน    

20 พ.ค.64 - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของรัฐมนตรีกรณีพ้นจากตำแหน่ง โดยมีบัญชีทรัพย์สินที่น่าสนใจ ประกอบด้วย 1.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ยื่นบัญชีทรัพย์สิน กรณีพ้นจากตำแหน่งรมว.ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 24 ก.พ..64 มีทรัพย์สิน 359,966,455 บาท นางทยา ทีปสุวรรณ คู่สมรส มีทรัพย์สิน1,442,280,260บาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 178,382,353 บาท รวมมีทรัพย์สิน 1,980,629,068บาท

โดยนายณัฏฐพลแจ้งว่ามีหนี้สินเป็นเงินเบิกเกินบัญชี 454,155 บาท ขณะที่นางทยามีหนี้สินจากเงินเบิกเกินบัญชี และหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือรวม 121,924,379 บาท รวมมีหนี้สิน 122,396,841 บาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินฝากในบัญชีธนาคารรวม 98 ล้านบาท เงินลงทุน มูลค่า 1,343 ล้านบาท เงินให้กู้ยืม 352 ล้านบาท  ที่ดิน 9 แปลง ที่กทม. เชียงราย สมุทรปราการ มูลค่า 106 ล้านบาท และทรัพย์สินอื่นๆอาทิ สร้อยคอและพระ 59 รายการ มูลค่า19.7 ล้านบาท แหวน 14 วง มูลค่า31.1ล้านบาท กำไล สร้อยคอมือ เครื่องประดับ 26 รายการ มูลค่า 13.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเมื่อเข้ารับตำแหน่งรมว.ศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 22ส.ค.2562 ที่นายณัฏฐพลแจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 2,115,587,449 บาท รวมแล้วนายณัฏฐพลมีทรัพย์สินลดลงประมาณ 134.9 ล้านบาท ส่วนใหญ่ลดลงจากเงินลงทุน 

ขณะที่นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีพ้นจากตำแหน่งรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 24 ก.พ.64 มีทรัพย์สิน 146,511,316 บาท นางนุสบา ปุณณกันต์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 56,338,883 บาท รวมมีทรัพย์สิน 203,150,200 บาท และมีหนี้สินจากเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น  410,850 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินฝากในบัญชีธนาคารรวม 109 ล้านบาท ที่ดิน 3 แปลง ที่กทม. สมุทรปราการ มูลค่า  38 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3 หลัง ที่กทม. สมุทรปราการ มูลค่า 19.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกรณีการยื่นบัญชีทรัพย์สินเข้ารับตำแหน่งรมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2562 ที่นายพุทธิพงษ์แจ้งมีทรัพย์สินรวม 194,296,604 บาท รวมแล้วนายพุทธิพงษ์มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นประมาณ 8.8 ล้านบาท  

ส่วนนายถาวร เสนเนียม ยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีพ้นตำแหน่งรมช.คมนาคม เมื่อวันที่ 24 ก.พ.64 มีทรัพย์สิน 95,856,503 บาท พล.ต.หญิง จันทิมา เสนเนียม มีทรัพย์สิน 31,212,280 บาท รวมมีทรัพย์สิน 127,068,783 บาท และมีหนี้สินรวม 30,129,842 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน 68แปลง ที่จ.สงขลา นครศรีธรรมราช มูลค่า 81ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 9หลัง มูลค่า 53ล้านบาท เมื่อเทียบกับกรณีการยื่นบัญชีทรัพย์สินเข้ารับตำแหน่งรมช.คมนาคม เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2562 ที่นายถาวรแจ้งมีทรัพย์สินรวม 124,853,180บาท รวมแล้วมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 2.2 ล้านบาท 


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"