นายกฯประกาศสร้างโอกาสให้ประชาชนเป็นธรรม-ทั่วถึง


เพิ่มเพื่อน    

 

23​ พ.ค. 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยรัฐบาลมุ่งมั่นเดินหน้าแก้ไขปัญหาประเทศไทยต่อเนื่องทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและปัญหาเชิงโครงสร้าง หลังจากรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประสบความสำเร็จ  “ปลดธงแดง” ICAO  ไทยถูกถอดจากรายชื่อประเทศที่มีข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัย (SSC) จาก ICAO  หรือ ได้สำเร็จเมื่อ 6 ตุลาคม 2560 และสามารถปลด “ใบเหลืองการทำประมง IUU”  ได้สำเร็จเมื่อวันที่ 8 ม.ค.2562 รวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาปรับสถานการณ์ปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย จากประเทศที่มีสถานการณ์การค้ามนุษย์เลวร้ายที่สุด Tier 3 ให้อยู่ในระดับTier 2  ประเทศที่พยายามแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ตั้งแต่ปี 2561 –ปัจจุบัน  ซึ่งเป็นลำดับที่ดีที่สุดในรอบ 10 ปี เป็นเครื่องยันความสำเร็จของรัฐบาลในการเดินหน้าแก้ปัญหาที่คั่งค้างมาอย่างยาวนาน

นายอนุชา​ กล่าวว่า​ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรียังเดินหน้าแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนของชาติอย่างต่อเนื่องทั้ง การปราบปรามยาเสพติดและการทุจริตคอรัปชัน การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ โดยให้ความสำคัญในการสร้างโอกาสการทำกินกับกลุ่มประชาชนฐานราก โดยเฉพาะเรื่องการจัดที่ดินทำกินให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558  จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในลักษณะแปลงรวม และอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งได้ดำเนินการจัดพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทากินให้ชุมชน ตั้งแต่ปี 2558 – 2564 จำนวน 1,071 พื้นที่ 71 จังหวัด เนื้อที่ประมาณ 1.9 ล้านไร่  ซึ่งมีการจัดคนลงในพื้นที่แล้ว 60,419 ราย ใน 285 พื้นที่ 66 จังหวัด รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามกฎกติกาของบ้านเมืองที่สำคัญ ได้แก่ การปราบปรามผู้มีอิทธิพล อาวุธสงครามและสิ่งผิดกฎหมาย เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและสังคม ตลอดจนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำการเอารัดเอาเปรียบในสังคม รวมทั้งเร่งวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้พ้นกับดับประเทศรายได้ปานกลาง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยโมเดล BCG และเทคโนโลยี 5G ด้วย


ผมดูๆ ข่าวช่วงนี้ ทะแม่งๆ ยังไงไม่รู้นะ? เรื่อง ป.ป้อม-ป.ประยุทธ์ นั่นแหละ สื่อบางสำนักตีข่าวเป็นจริง-เป็นจัง โดยจับประเด็นมาจาก ป.ประยุทธ์ หัก ป.ป้อม ปลด "ธรรมนัส-นฤมล" จาก รมช.โดยไม่บอก

๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!
"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว
"ประชารัฐ-ธรรมนัส"