'กำนันสุเทพ' เคลื่อนไหวถี่!ยืมมือ 'ธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม' อบรมนิสิต 3 นิ้วจุฬาฯ


เพิ่มเพื่อน    

สุเทพ เทือกสุบรรณ กปปส.

แฟ้มภาพ

26 พ.ค.64 - นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ยังคงเคลื่อนไหวผ่านโซเซียลอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้แชร์แถลงการณ์ของ"ธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม" ตอบโต้องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(อบจ) หลังออกแถลงการณ์ขอโทษสังคมกรณีรุ่นพี่เคยร่วมชุมนุมกับกปปส.เมื่อปี 2556 

ก่อนหน้านี้ นายสุเทพ ได้แชร์บทความไม่ขอโทษของนายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ  อดีตนักศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 22 นิสิตเก่าจุฬา รุ่นปี 2512 มาแล้ว 

สำหรับแถลงการณ์ของ "ธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม" มีเนื้อหาระบุว่า ตามที่องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกแถลงการณ์ขอโทษสังคม กรณีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) สนับสนุนคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) โดยระบุเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดการรัฐประหารเมื่อปี 2557

กลุ่มธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยดังที่ท่านได้ทำการขอโทษนั้น ขอเรียนให้ท่านทราบว่าเป็นความเข้าใจผิดพลาดที่ท่านมิได้ศึกษาประวัติศาสตร์ให้ละเอียด ท่านไม่จำเป็นต้องขอโทษเพราะการชุมนุมดังกล่าวเป็นการแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตย ที่ประชาชนร่วมกันแสดงออกโดยบริสุทธิ์ใจเนื่องจากไม่พอใจต่อการบริหารจัดการของรัฐบาลในขณะนั้น

จุดเริ่มของการชุมนุมมาจากการผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยในเวลาย่ำรุ่ง ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้นประกอบด้วยเสียงข้างมากโดยฝ่ายรัฐบาลร่วมกันกระทำการที่ไม่เคารพต่อความเห็นส่วนใหญ่ของสังคม เป็นที่เข้าใจได้ว่าเป็นการกระทำเพื่อช่วยเหลือให้อดีตนายกรัฐมนตรีที่หนีคดีอยู่ต่างประเทศสามารถกลับเข้ามาได้โดยไม่มีความผิด

จึงเกิดการรวมตัวของประชาชนทั่วไปที่ไม่เห็นด้วยเป็นจำนวนมาก นับเป็นประวัติศาสตร์ของการแสดงออกที่เป็นประชาธิปไตยโดยสงบสันติ

จนเหตุการณ์ลุกลามบานปลายไปถึงกรณีทุจริตจำนำข้าว รัฐบาลในขณะนั้นตัดสินใจใช้อำนาจยุบสภา แต่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งใหม่ให้สำเร็จได้ และมีกลุ่มก่อความไม่สงบลอบทำร้ายผู้ชุมนุมอีก ทั้งก่อความปั่นป่วนวุ่นวายจนทำให้เกิดการยึดอำนาจในที่สุด

การที่ท่านเลือกจะกล่าวตัดตอนแค่การชุมนุมโดยไม่กล่าวถึงสาเหตุของการชุมนุมนั้น เป็นการกล่าวถึงประวัติศาสตร์ที่ขาดหลักการที่ถูกต้อง เหมือนการศึกษาวิจัยหรือทำวิทยานิพนธ์ที่อ้างข้อมูลบิดเบือนที่เกิดกับสถาบันของท่านมาแล้ว
 
ดังนั้นการเข้าร่วมการชุมนุม ณ ขณะนั้น เป็นการกระทำที่เป็นไปตามบริบทของสังคม ณ เวลาดังกล่าว มิมีผู้ใดวางแผนให้เกิดการยึดอำนาจ หากผู้นำดี รัฐบาลดี การเมืองดี คงไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้

ในทางตรงข้าม หากท่านเห็นว่าการเรียกร้องดังกล่าวก่อให้เกิดการรัฐประหาร ท่านก็ควรห้ามปรามและไม่สนับสนุนการเรียกร้องใดๆ ของกลุ่มเยาวชนนิสิตนักศึกษาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วย เพราะอาจเป็นเหตุก่อให้เกิดการยึดอำนาจได้

และกลุ่มฯเสนอให้ท่านขอโทษสังคมในกรณีที่มีอาจารย์และนิสิตบางคน นำชื่อเสียงของสถาบันท่านไปใช้เคลื่อนไหวในทางที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย สร้างความวุ่นวายสับสนต่อสังคม ละเมิดสิทธิมนุษยชน ใช้ความรุนแรงด้วยถ้อยคำหยาบคายโจมตีผู้เห็นต่าง ล่วงละเมิดสถาบันเบื้องสูงโดยอ้างว่า เป็นการเคลื่อนไหวตามหลักประชาธิปไตย ใช้สิทธิเสรีภาพทางวิชาการ โดยไม่เคารพกฎหมายบ้านเมือง ซึ่งล้วนเป็นการกระทำที่ทำร้ายสังคมไทย ในภาวะที่คนไทยควรรักสามัคคีกัน ไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้หนึ่งผู้ใด

อำนาจสูงสุดในประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายดังที่ท่านได้ระบุในแถลงการณ์ หากแต่ต้องถูกใช้อย่างถูกต้อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ  และอำนาจนั้นมาพร้อมกับหน้าที่เสมอ การทำหน้าที่ของราษฎรไทยคือการปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ไว้ และรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยซึ่งเป็นที่ชื่นชมของชาวโลกไว้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั้นย่อมเกิดขึ้นได้ตามกาลสมัยหาใช่ตามการเมือง

สังคมไทยนั้นผ่านวิกฤติมาหลายครั้งหลายคราตั้งแต่สมัยอดีต พระมหากษัตริย์ของไทยต้องออกนำทัพต่อสู้กับอริราชศัตรูเพื่อรักษาบ้านเมืองไว้ให้ลูกหลานไทยในวันนี้ ภัยคุกคามจากการล่าอาณานิคม ภัยคอมมิวนิสต์ ความยากจน และภัยภิบัติต่างๆ ล้วนบรรเทาเบาบางด้วยพระบารมีและพระปรีชาสามารถ

ดังนั้น ท่านจึงควรภาคภูมิใจที่องค์สมเด็จพระปิยมหาราชทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นสถานศึกษาที่ทรงคุณค่าของราษฎรไทยตราบจนทุกวันนี้ การกระทำใดๆ ของท่านย่อมอยู่ในสายตาของราษฎรไทยทั้งหลายที่จะวินิจฉัยชั่วดีตามการกระทำนั้นๆ ท่านต้องไม่ใช้สิทธิ และอำนาจไปในทางที่ไม่ถูกต้องให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของสถาบัน

กลุ่มธรรมศาสตร์พิทักษ์ธรรม

24 พฤษภาคม 2564


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"