ศาลปกครองสูงสุดสั่งกองสลากจ่าย 'LOXLEY' 1,654 ล้านบาท ผิดสัญญาหวยออนไลน์


เพิ่มเพื่อน    

 

27 พ.ค. 2564 รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) (LOXLEY) แจ้งว่า ในวันนี้ศาลปกครองสูงสุดได้อ่านคำพิพากษาว่าให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชำระเงินให้แก่บริษัท ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของ LOXLEY ที่บริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมรวมเป็น 35% เป็นเงินจำนวน 1,654,604,540 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 7.5%ต่อปี นับจากวันฟ้องจนถึง 10 เมษายน 2564 ต่อจากนั้น อัตราดอกเบี้ยจะเป็น 3% บวกเงินเพิ่มอีก 2% จนถึงวันชำระเสร็จ โดยให้ชำระเสร็จภายใน 60 วัน

อย่างไรก็ตาม ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค ได้เข้าทำสัญญาจ้างบริการ ระบบเกมสลากกับสำนักงานสลาก เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2548 เพื่อให้บริการระบบเกมสลากแก่สำนักงานสลาก แต่สำนักงานสลากเป็นฝ่ายผิดสัญญาไม่ให้ ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค ดำเนินการตามสัญญา ดังนั้น ในวันที่ 7 เมษายน 2554 ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค จึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ 774/2554 เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาให้สำนักงานสลากปฏิบัติตามสัญญาหรือชดใช้ค่าเสียหายแก่ ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้สัญญาจ้างบริการระบบเกมสลากเป็นอันเลิกกัน และให้สำนักงานสลากชดใช้เงินให้แก่ ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เป็นเงิน 945,649,656 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 7.5% ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวจนกว่าจะชำระเสร็จ ต่อมา ล็อกซเล่ย์ จีเท็ค และสำนักงานสลากต่างได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด


พี่ "หมอเดชา" ของผม.... "นาวาโทเดชา สุขารมณ์" ท่านจากไปโดยสงบเสียแล้ว เห็นข่าวใจหายแวบ! เพราะท่านคือ "พี่หมอที่เคารพ" ของผมมายาวนานไม่ต่ำกว่า ๕๐ ปี ทั้งข้าว น้ำ รอยยิ้ม และรักที่มีให้ ฝังใจจำตลอด

"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!
"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว