หาช่องขายออนไลน์ คุมราคาแก้หวยแพง


เพิ่มเพื่อน    

 

กองสลากชงกฤษฎีกาหาช่องเปิดออนไลน์ ตั้งโต๊ะขายเองคุมราคา 80 บาท แก้ปัญหาหวยแพง ขู่ผู้ค้ายกเลิกสัญญาถ้าขายช่วงสลากให้แพลตฟอร์มต่างๆ สมาคมพัฒนาคนพิการฯ ยื่นหนังสือเรียกร้องจัดสรรโควตาเพิ่มคนละ 10 เล่ม จากเดิมไม่เพียงพอ เฉลี่ยแล้วไม่ถึงเล่มต่อคน  

วันที่ 16 ก.ย. นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะโฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า การขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา 80 บาท เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน ต้องค่อยๆ แก้ปัญหา เนื่องจากเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง เพราะ พ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลฯ กำหนดให้ต้องขายขาดทั้ง 100 ล้านฉบับต่องวดโดยไม่รับซื้อคืน เพื่อนำรายได้ไปจัดสรรเงินรางวัลตามกฎหมาย โดยแบ่งเป็นจ่ายเงินรางวัล 60% นำส่งรัฐ 23% รายได้ผู้ขาย 14% และเงินค่าบริหารจัดการ 3%
“ดังนั้น สำนักงานสลากฯ เห็นว่าการแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จต้องออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ขายด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตีความของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาว่าสำนักงานฯ จะสามารถเปิดแพลตฟอร์มขายสลาก 80 บาทได้เองหรือไม่ ถ้าสามารถทำได้ กองสลากจะดำเนินการขายสลากเองแน่นอนที่ราคา 80 บาท" นายธนวรรธน์กล่าว
โฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีที่มีเอกชนหลายรายเปิดแพลตฟอร์มรับซื้อขายสลากในราคา 80 บาทนั้น ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้ผู้ค้าที่ทำสัญญากับกองสลากทำผิดระเบียบข้อตกลง คือมีการขายช่วงสลากไม่ได้รับสลากไปขายเอง ดังนั้นหากกองสลากทราบว่ามีคู่สัญญารายใดขายช่วงสลากให้แพลตฟอร์มต่างๆ จะเร่งดำเนินการยกเลิกสัญญาให้หมด
วันเดียวกัน นายสวาด ไกวสินธุ์ นายกสมาคมพัฒนาคนพิการและผู้ด้อยโอกาส พร้อมผู้พิการจาก 10 จังหวัด รวมกว่า 100 คน เดินทางมายังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จ.นนทบุรี เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้มีการจัดสรรโควตาเพิ่มเติม โดยมี พ.ท.หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นผู้รับหนังสือ
    นายสวาดกล่าวว่า ปัจจุบันสมาคมได้รับโควตาการจัดสรรสลากอยู่ที่ 15 เล่ม เล่มละ 100 ใบ แต่จำนวนสมาชิกมีอยู่ทั้งหมด 20 คน ทำให้การกระจายสลากให้กับสมาชิกไม่เพียงพอ เฉลี่ยคนละไม่ถึง 1 เล่ม โดยได้รับมาในราคาต้นทุนใบละ 68 บาท นำไปขายปลีกในราคา 70-80 บาท และนำส่วนต่างที่ได้จากการขายมาแบ่งให้แก่สมาชิกในสมาคม
    “ต้องการเรียกร้องให้สำนักงานสลากฯ จัดสรรโควตาสลากเพิ่มเติมให้กับคนพิการทั่วประเทศเป็นรายบุคคล คนละ 10 เล่ม แทนการจัดสรรแบบภาพรวมให้แก่สมาคม เพื่อให้คนพิการทุกคนมีโควตาสลากเท่ากัน และให้มีรายได้เป็นของตัวเอง" นายสวาดกล่าว
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา โดยกำหนดสัดส่วนการจัดสรรเงินส่วนลดให้ตัวแทนจำหน่ายรายย่อยมีรายได้จากการจำหน่ายสลากมากขึ้นเป็นร้อยละ 12 (จากเดิมส่วนลดร้อยละ 7) และยังเป็นแรงจูงใจให้ร่วมขายสลากในราคา 80 บาท รวมถึงยังบังคับใช้กฎหมายเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแส
ทั้งนี้ หากประชาชนพบการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ผู้นำแจ้งจับจะได้รับเงินรางวัลคดีละ 1,000 บาท เจ้าหน้าที่จับกุมได้รับเงินรางวัลคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไม่เกิน 2,000 บาท/คดี และมีการแก้ไขพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งฯ 2517 เพิ่มโทษการขายเกินราคา จากเดิมปรับไม่เกิน 2,000 บาท เป็นปรับไม่เกิน 10,000 บาท
นอกจากนี้ มาตรการเชิงรุกจัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสลากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตรวจราคาขาย การรวมสลากชุด เพื่อยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยมีข้อมูลตั้งแต่ปี 2559-2563 ยกเลิกตัวแทนขายรายย่อย ประเภทบุคคล 8,318 ราย ส่วนกลาง 2,909 ราย ส่วนภูมิภาค 3,814 ราย คนพิการ 1,595 ราย ยกเลิกสมาชิกของสมาคม-องค์กร 8,131 ราย ยกเลิกการเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลาก 5,464 ราย รวม 30,231 ราย.


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"