มท.สั่งผู้ว่าฯคุมเข้มแคมป์ สมุทรปราการยอดยังพุ่ง!


เพิ่มเพื่อน    

  "ปลัด มท." สั่ง ผวจ.ทั่วประเทศคุมเข้มแคมป์คนงานก่อสร้างจาก กทม.เคลื่อนย้ายข้ามเขตเข้าจังหวัด งัดมาตรการแจ้งปลายทางล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมทำบัญชีแรงงานออกนอกพื้นที่ "เพชรบุรี" เพิ่มจุดตรวจทันที  พร้อมล็อกดาวน์ 4 ตำบล "สมุทรปราการ" พบอีก 264 ราย  "สระบุรี" คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปเนื้อไก่เพิ่ม 245 ราย

    เมื่อวันที่ 30 พ.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (ปลัด มท.) ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อพิจารณาดำเนินการนำมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในแคมป์คนงานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร  อาทิ มาตรการควบคุมการเคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามเขตภายในจังหวัดที่กำหนด ให้มีการแจ้งล่วงหน้าไปยังปลายทางไม่น้อยกว่า 7 วัน, การจัดทำบัญชีหรือทะเบียนแรงงานที่มีการเดินทางออกนอกพื้นที่เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวและควบคุมโรค มาพัฒนารายละเอียดเพิ่มเติมให้มีความชัดเจนขึ้น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับจังหวัดอื่นๆ นำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ต่อไป
    ที่ จ.เพชรบุรี โรงพยาบาลสนามชั่วคราว (ศูนย์กายภาพบำบัด) อ.เขาย้อย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ส่วนสถานการณ์รายวันพบผู้ติดเชื้อจำนวน 754 ราย รวมยอดสะสม 5,191 ราย ยังครองแชมป์เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย รวมทั้งมีการประกาศล็อกดาวน์พื้นที่ใกล้เคียงซึ่งพบการแพร่ระบาดคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มอีก 4 ตำบล ในอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย  ตำบลเขาย้อย, ตำบลหนองชุมพล, ตำบลหนองชุมพลเหนือ  และตำบลห้วยโรง รวมทั้งมีการเพิ่มจุดตรวจจุดสกัดทั้ง 4  ตำบล รวม 14 จุด เพื่อป้องกันการขนย้ายกลุ่มแรงงานที่มีความเสี่ยงสูงเข้าออกในพื้นที่ด้วย
    ที่ จ.นครพนม ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 5 ติดต่อกันแล้ว อย่างไรก็ตาม นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์  สสจ.นครพนม กล่าวว่า ในส่วนผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสูงเข้ามาในพื้นที่นครพนม การจะห้ามไม่ให้เข้ามาคงเป็นไปไม่ได้ อยู่ที่จิตสำนึกของผู้นั้นที่รู้ตัวเองว่ามาจากพื้นที่ไหน ขณะเดียวกันชาวบ้านในชุมชนในหมู่บ้านต้องเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ กรณีพบผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงสูงต้องแจ้งผู้นำชุมชน ท้องถิ่น และ อสม.ทันที
    ขณะที่ จ.เชียงใหม่ สถานการณ์การระบาดโควิดในเรือนจำกลางเชียงใหม่มีผู้ต้องขังติดเชื้อเพิ่ม 173 ราย ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น 4,170 ราย ผู้รักษาหายแล้ว  3 ราย
    ที่ จ.สมุทรปราการ นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสมุทรปราการว่า พบผู้ติดเชื้อจำนวน  264 ราย เป็นผู้ป่วยในพื้นที่จำนวน 216 ราย เสียชีวิต 1  ราย เป็นชายไทยอายุ 58 ปี มีประวัติเดินทางไปสถานที่เสี่ยง มีโรคประจำตัวคือความดันโลหิตสูง ไขมันสูง มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
    ที่ จ.สระบุรี นายแมนรัตน์ รันตนสุคนธ์ ผวจ.สระบุรี  แจ้งผลการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในการตรวจค้นหาเชิงรุกพนักงานโรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี  มีพนักงานรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,800 คน ปัจจุบันดำเนินการตรวจเชิงรุกแล้วประมาณ 3,400 ราย ทราบผลการตรวจแล้ว จำนวน 765 ราย พบผู้ติดเชื้อจำนวน 245 ราย ผู้ที่ตรวจพบเชื้อได้นำตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในพื้นที่ และจังหวัดสระบุรีได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้น ณ ค่ายลูกเสือเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รองรับผู้ติดเชื้อได้ประมาณ 160 ราย ปัจจุบันมีผู้เข้าพักแล้วจำนวน 49 ราย
    ที่ จ.ตรัง ภายหลังจากคนงานโรงงานถุงมือยางศรีตรังโกลฟส์ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 39 คน และยังพบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยโรงงานดังกล่าวมีคนงานชาวไทยและชาวเมียนมาประมาณ 1,600 คน ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังสวอบหาเชื้อและซักประวัติของผู้ป่วย
    นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผวจ.ตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรังได้เร่งควบคุมและจำกัดวงของกลุ่มโรงงานถุงมือยาง อีกทั้งมีคนงานจำนวนมากจึงต้องมีการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม เพื่อเตรียมพร้อมรับตัวผู้ป่วยหากผลตรวจผู้ป่วยออกมาเป็นบวก โดยโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 ที่อาคารโรงยิมเนเซียม 1,000 ที่นั่ง สนามกีฬาทุ่งแจ้ง อำเภอเมืองตรัง  สามารถรองรับผู้ป่วยชายหญิงได้ 90 เตียง
    ส่วนที่ จ.สงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ประธานกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลา กล่าวว่า พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 98  ราย จากคลัสเตอร์เรือนจำจังหวัดสงขลา 58 ราย จากกลุ่มเสี่ยงแดนเดียว 800 ราย รองลงมาคลัสเตอร์จากบ่อนวิ่งปาดังเบซาร์ นอกจากนั้นผู้ติดเชื้อจะกระจายกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย เช่น กลุ่มสัมผัสผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 33 ราย กลุ่มโรงงานอาหารจะนะ กลุ่มรอสอบสวนโรค รวมยอดสะสม 1,552  ราย เสียชีวิตสะสม 8 ราย
    ที่ จ.ยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลารายงานว่าพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 17 ราย สะสมรวม 323 ราย รักษาในโรงพยาบาล 154 ราย รักษาหายแล้ว 164 ราย เสียชีวิตสะสม 5 ราย ส่วนผลการคัดกรองเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงอยู่ระหว่างรอผลการตรวจอีกจำนวน 2,095 ราย โดยมีผู้ป่วยกำลังรักษาใน รพ.ยะลา 49 ราย รักษาหายวันนี้ 5 ราย รพ.เบตง  4 ราย รพ.กรงปินัง 1 ราย รพ.ยะลา 6 ราย รพ.สนาม 67 ราย รักษาหายวันนี้ 1 ราย ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กฯ 27 ราย  ส่วนผู้ติดเชื้อ 323 รายพบใน อ.เมืองยะลา 85 ราย (เสียชีวิต  2 ราย) อ.กรงปินัง 41 ราย อ.เบตง 18 ราย (เสียชีวิต 1  ราย) อ.กาบัง 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย อ.บันนังสตา 35 ราย  อ.รามัน 62 ราย อ.ธารโต 67 ราย เพิ่มรายใหม่ 11 ราย อ.ยะหา 11 ราย เพิ่มรายใหม่ 6 ราย เสียชีวิต 1 ราย.

 


เห็นมั้ย........ ไอ้ตัวอยู่เบื้องหลัง "ขบวนการสามนิ้ว" ที่ใช้นักศึกษาเป็นเครื่องมือ "ล้มสถาบันกษัตริย์"

ปริศนา"I Roam Alone"? 
ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"