'แม้ว-ปู' หน้าหงาย! 'บิ๊กตู่' สวนคืนกลางสภา คดีโกงจำนำข้าวมีคนถูกฟ้อง ติดคุก หนีคดี


เพิ่มเพื่อน    

3 มิ.ย.64 - เมื่อเวลา 23.30 น. วันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวชี้แจงว่า ได้ฟังมาตลอดระยะเวลา 1.30 ชั่วโมง เกรงว่าจะเกิดความเข้าใจผิดไปมากมายในเรื่องของวัคซีน ในเรื่องโครงการคนละครึ่ง เราชนะหรือโครงการต่างๆ ที่ออกไปเป็นการขับเคลื่อนไปถึงผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า ถึงคนจำนวนมากเข้ามารับประโยชน์ในส่วนนี้ ไม่เห็นว่าเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆ ตราบใดที่เรามีเงินเพียงพอเราจะดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อย เรามีมาตรการระยะสั้นออกมาตามลำดับ แต่ในส่วนของจำนำข้าวที่บอกว่าเป็นนโยบายสาธารณะที่ดี ทำไมไม่มีการตั้งต่อเนื่องโครงการเดียวไปอีก 10 ปี

ประเด็นของจำนำข้าวมีคดีทุจริตที่ปปช. ถูกหรือไม่ พูดแค่นี้คงพอ มีคนถูกดำเนินคดี มีความผิดถูกฟ้อง ติดคุก หนีคดี ไม่อยากจะพูดคำเหล่านี้อีก ส่วนเรื่องหนี้สาธารณะ การระบาดของโควิด-19 มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งหมด ต้องเอาเหตุผล สถานการณ์มาพิจารณาอย่างถ่องแท้ทุกเรื่องตั้งแต่มีเหตุการณ์แพร่ระบาด ก่อนมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพในโลก ในเรื่องการกู้เงิน ตนยืนยันว่ายังอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายวินัยการเงินการคลัง ซึ่งไม่เกิน 60% ของจีดีพี ซึ่งหนี้สาธารณะก็มีเกิน 40% มาโดยตลอด ซึ่งเพิ่มขึ้นตามจีดีพี ตามการลงทุน เพิ่มขึ้นตามการใช้จ่ายในการดูแลประชาชนซึ่งเหล่านี้มีความจำเป็น

ส่วนในเรื่องเงินกู้ที่รัฐบาลกู้มาตั้งแต่ปี 2557-2564 ชำระหนี้ไปแล้ว 2.53 แสนล้านบาท และเงินกู้ที่รัฐบาลกู้มาซึ่งบอกว่ากู้มาแล้วใช้ไม่เป็นประโยชน์ และเงินกู้ตามพระราชกำหนดเงินกู้ วันนี้ได้เบิกจ่ายใช้เกือบหมดแล้วและไปถึงมือประชาชนเป็นจำนวนมาก แต่แน่นอนว่ายังไงก็ไม่พอ แต่ตนยืนยันว่าจะดูแลต่อไป ใช้ทุกมาตรการที่สามารถดำเนินการได้เพื่อดูแลด้านสาธารณสุข ด้านการป้องกัน ดูแลรักษา คุ้มครองรวมถึงเรื่องการจัดหาวัคซีน ทั้งนี้อยากให้พิจารณามองกลับไปเงินกู้ต่างๆ เรานั้นตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันรัฐบาลได้มีการลงทุนอะไรไปบ้าง ทั้งโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจสังคม ไปกว่า 2.1 ล้านล้านบาท จำนวน 162 โครงการ ซึ่งหลายเรื่องตนพูดไปแล้วแต่ท่านไม่ได้ฟัง อยากขอให้เปรียบเทียบดูอีกครั้ง

ทั้งนี้ สถานะทางการเงินของไทย มีไม่กี่ประเทศในโลกที่ได้รับการประเมินสถานะการเงินการคลังเท่าเดิม เมื่อเทียบกับสถานการณ์โลก ก็มีแต่คนในประเทศที่ปรามาสประเทศตัวเองตลอด ส่วนที่ไทยไม่เข้าร่วมโครงการโคแวกซ์นั้น เพราะโครงการโคแวกซ์เป็นโครงการที่ต้องร่วมลงทุน แม้มีเจตนาที่จะจัดหาวัคซีนให้ประเทศยากจน ไทยก็ได้พยายามเจรจากับโคแวกซ์มาตลอด แต่เราไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะรับวัคซีนฟรี เพราะไทยอยู่ในฐานะปานกลาง หากเข้าร่วมโครงการต้องซื้อวัคซีนที่แพงกว่า และจะได้ยี่ห้อที่โคแวกซ์เลือกเท่านั้น ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของไทย

นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ส่วนเรื่องประเด็นค่าโง่ เป็นเรื่องที่เราต้องแก้ปัญหาเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตหลายอย่างเราทำสำเร็จและหลายอย่างอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ ตนไม่ได้โทษใครสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆ ซึ่งตนพยายามอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นจึงมีผลกระทบที่เกิดกับประชาชน เข้าใจคำว่าค่าโง่ก็เหมือนทำให้รัฐบาลเสียเปรียบ ซึ่งเป็นการต่อสู้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติไม่ใช่ประโยชน์ของตน ปกป้องความเดือดร้อนของประชาชน ปรับปรุงความเข้าใจที่คาดเคลื่อนและต่อสู้กับความจงใจที่จะเอารัดเอาเปรียบด้วยการฟ้องร้องซึ่งรัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ ประเทศชาติไม่เสียเปรียบ และยืนยันว่าคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติไม่ใช่การสั่งปิดเมืองทองอัคราแต่เป็นคำสั่งที่ออกครอบคลุมไปถึงกิจการเมืองแร่ทุกประเภท ว่าทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกติกา แล้ววันนี้ตนไม่อยากให้พูดอะไรมากก็อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย ตนฟังท่านมาตลอด 3 วันไม่ว่าจะนั่งในห้องประชุมสภาหรือข้างนอก หลายคนพูดเสร็จก็ไม่ฟังซึ่งเป็นธรรมดา ตนคงไม่ได้ว่าอะไรท่าน เพราะให้เกียรติเสมอ

“ในนามของรัฐบาลขอขอบคุณท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความคิดเห็นข้อสังเกตต่างๆ ต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2565 ที่รัฐบาลเสนอ ขอเรียนว่าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 แม้จะต้องดำเนินการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 และภายใต้วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่มีอยู่อย่างจำกัด แต่รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับประชาชนและผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ โดยได้มีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ให้มีความต่อเนื่องจากงบประมาณปี 2564

ทั้งนี้เพื่อจะขับเคลื่อนประเทศของเราให้ก้าวพ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น จากการแพร่ระบาดรวมทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาเติบโตได้อย่างปกติโดยเร็วการที่คาดการณ์เศรษฐกิจปี 2565 จะดีหรือเลวจะต้องดูการศึกษาของต่างประเทศ ขององค์กรต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเขาคิดเหมือนเราเช่นเดียวกันว่าปี 2565 สถานการณ์เศรษฐกิจโลกน่าจะดีขึ้น เราตั้งความหวังไว้เช่นเดียวกัน ถ้ามีปัญหาเราค่อยแก้ไขและดำเนินการที่ไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนมากไปกว่านี้ จึงต้องช่วยกันดูและ เห็นว่ารัฐบาลพยามทำอย่างเต็มที่ สำหรับความเห็นข้อสังเกตข้อเสนอแนะต่างๆที่สมาชิกทุกท่านได้อธิบายไว้ ขอฝากให้คณะกรรมาธิการวิสามัญที่สภานี้จะได้แต่งตั้งขึ้นนำไปใช้ประกอบในการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบยิ่งขึ้น ทั้งเกิดประโยชน์กับประชาชนตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ” นายกฯกล่าว 


เห็นมั้ย........ ไอ้ตัวอยู่เบื้องหลัง "ขบวนการสามนิ้ว" ที่ใช้นักศึกษาเป็นเครื่องมือ "ล้มสถาบันกษัตริย์"

ปริศนา"I Roam Alone"? 
ชีวิตรอได้"เพื่อวัคซีนไทย"
ตลกเทพของ "ป๋าเทพ"
เหรียญทองที่เหนือทอง
“พระผู้เพียรเพื่อพสกสุข”
มิติสะท้อน"น้องเทนนิส"