แฉแก๊งลวงโลกบิดเบือน ตัวเลขงบฯส่วนราชการในพระองค์


เพิ่มเพื่อน    

แฟ้มภาพ

5 มิ.ย. 64 - นายไพศาล พืชมงคล อดีตที่ปรึกษาพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ โพสต์ข้อคามใน Paisal Puechmongkol มีรายละเอียดดังนี้

ขบวนการลวงโลก!!!

ไม่รู้กฎหมาย เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ จึงกล้ามั่วหลอกประชาชน

ดังนั้น เราควรทำความเข้าใจการหลอกลวงของคนพวกนี้ดังนี้

1. ตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ เป็นแม่บทในการจัดทำงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ 

ส่วนราชการในพระองค์ก็ต้องจัดทำงบประมาณ และเสนอไปที่สำนักงบประมาณเหมือนกับส่วนราชการทั้งหลาย 

ซึ่งได้ตั้งงบประมาณปี 65 ไว้เพียง 8,700 ล้านบาท

2. กระทรวงต่าง ๆ ก็ต้องจัดทำงบประมาณตามที่กฎหมายวิธีการงบประมาณบัญญัติ เป็นวงเงินของกระทรวงนั้น ๆ และในการใช้จ่ายเงินของกระทรวงนั้น ๆด้วย ไม่มีกระทรวงหรือส่วนราชการอื่นล้วงลูกเข้ามาใช้งบประมาณแต่ละกระทรวงได้

3. ในหลายกรณีที่พระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบเอง หรือได้รับการถวายฎีกาว่าราษฎรมีความเดือดร้อนในเรื่องต่าง ๆ หลังจากตรวจสอบแล้วก็จะพระราชทานฎีกานั้น ๆ ไปให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบพิจารณา 

เมื่อราชการส่วนที่รับผิดชอบพิจารณาเห็นจำเป็น ก็ตั้งเป็นโครงการและตั้งวงเงินงบประมาณ เพื่อของบประมาณสำหรับส่วนราชการนั้นทำโครงการต่อไป 

งบดังกล่าวจึง เป็นงบของแต่ละกระทรวง  จะเอามามั่วรวมเป็น งบส่วนราชการในพระองค์ไม่ได้

4. ยกตัวอย่าง 

ราษฎรในอำเภอหนึ่ง ถวายฎีกาว่าได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีน้ำใช้ เพราะมีแหล่งน้ำร่องน้ำตื่นเขิน หน้าแล้งก็ไม่มีน้ำใช้ หน้าฝนน้ำก็ท่วม ได้รับความเดือดร้อนสาหัส 

เมื่อทรงทราบฎีกาแล้ว ก็จะโปรดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ สรุปผลประการใด ก็จะพระราชทานฎีกาไปให้สวนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ 

ซึ่งในกรณีนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานที่จะออกไปพิจารณาศึกษา หากเห็นว่าจำเป็น เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากการเดือดร้อน ก็ตั้งเป็นโครงการของกรมชลประทาน ตั้งเป็นงบประมาณของกรมชลประทาน 

งบดังกล่าวนี้จึงไม่ใช่งบของราชการในพระองค์ แต่พวกลวงโลกก็ยังโมเม ไปเอามารวมเป็นงบส่วนราชการในพระองค์!!!

5. มีกรณีมากหลายที่พระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นพระราชธุระเอง 

เช่น นักเรียนถวายฎีกาขอยืมเงินค่าเล่าเรียนบ้าง หรือพระถวายฎีกาขอบ่อน้ำฝน เพื่อรองน้ำฝนจากหลังคาวิหารเพื่อเก็บไว้ให้ชาวบ้านใช้สอยในหน้าแล้ง หรือราษฎรถวายฎีกาว่ายากจน หลังคาบ้านพัง ฝนตกก็รั่ว ฝนไม่ตกก็ร้อน 

มากหลายกรณีเช่นนี้ พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงช่วยเหลือ พระราชทานความช่วยเหลือด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 

การตั้งงบประมาณต้องทำตามกฎหมายวิธีการงบประมาณเช่นนี้****

พวกลวงโลกเอาเรื่องนี้มาโกหก เพื่อหลอกลวงประชาชน ให้ชังเจ้า 

นี่คืออาชญากรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นบาปเป็นกรรมมาก


พี่ "หมอเดชา" ของผม.... "นาวาโทเดชา สุขารมณ์" ท่านจากไปโดยสงบเสียแล้ว เห็นข่าวใจหายแวบ! เพราะท่านคือ "พี่หมอที่เคารพ" ของผมมายาวนานไม่ต่ำกว่า ๕๐ ปี ทั้งข้าว น้ำ รอยยิ้ม และรักที่มีให้ ฝังใจจำตลอด

"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"
ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!
"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว